תיאום מס

בתחילת כל שנה אזרחית, יש להגיש טופס 101. ללא הטופס יגבה מכם החל ממשכורת חודש פברואר שיעור המס המרבי (כלומר, תקבלו פחות כסף בנטו).

בחודש ינואר של כל שנה, יועלה הטופס למערכת החילן-נט, תחת תיק אישי -> טפסים ושאילתות -> טופס 101. אם אינכם מוצאים את הטופס שם, תוכלו לבקשו במזכירות המחלקה שלכם.

שימו לב – אין להגיש טופס סרוק או העתק. להסבר על מילוי הטופס לחצו כאן.

 

אם אתם עובדים במקום עבודה נוסף, חשוב גם שתבצעו תיאום מס הכנסה ותיאום ביטוח לאומי.

https://www.gov.il/he/departments/general/tax-coordination

את טופס 101 ואת תיאום המס השאירו בתיבת הדואר שמחוץ לחדר 129 בבניין הסנאט.

לשאלות ובירורים, פנו למחלקת שכר.