קישורים שימושיים

באוניברסיטה

אתר מחלקת משאבי אנוש

אתר מחלקת ביטחון

המשרד בו מנפיקים כרטיסי עובד (ותווי חניה לזכאים) – בנין 126, חדר 101.

ימי א’-ה’ בין השעות 09:00-12:00, בין השעות 11:00-12:00 תינתן עדיפות לעובדי האוניברסיטה

טלפון לבירורים: 08-6461553 שלוחה 9

איטל דר, ממונה אבטחה ומבצעים, טלפון: 08-6461733, דוא”ל: [email protected]

לדוקטורנטים

בית ספר ללימודי מחקר מתקדמים ע”ש קרייטמן

דבורה אורן, ממונה על מינהל, טלפון: 08-6461209, דוא”ל: [email protected]

ארגוני סגל זוטר באוניברסיטאות נוספות:

ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת ת”א

ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה

ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטה העברית בירושלים

תוכנית חותם:

תוכנית חותם הינה תוכנית שמגייסת אקדמאים על מנת לחולל שינוי במערכת החינוך בפריפריה החברתית והגאוגרפית. התכנית מיועדת לאנשים שתחום החינוך קרוב לליבם ורוצים לקחת חלק בעיצוב עתידה של החברה הישראלית.