ביטחון תעסוקתי ותנאים הוגנים – מטרות המאבק

המאבק שלנו אינו מאבק על צ’ופרים או מותרות, אלא על הגינות בסיסית:

המאבק לביטחון תעסוקתי

הבעיות:

אנחנו, חברי הסגל הזוטר, ממונים מחדש כל סמסטר ולכן סובלים מחוסר וודאות וחוסר יציבות קיצוני בהעסקתנו: במקרים רבים חברי הסגל אינם יודעים אפילו שבוע לפני פתיחת הסמסטר האם בכלל תהיה להם עבודה.
מפטרים אותנו מסיבות שונות ומשונות, בלי שום קשר לאיכות הוראה שלנו – גם אם אנחנו מועסקים באוניברסיטה שנים רבות.
לעיתים קרובות הפיטורים נעשים באופן שרירותי ולא ניתנת לעובד אפילו הזכות המינימלית לשטוח את טענותיו לפני שהוחלט על פיטוריו (הזכות לשימוע).
ההודעה על פיטורים מגיעה כמעט תמיד ברגע האחרון כשחבר הסגל כבר אינו יכול למצוא תעסוקה חלופית באוניברסיטה או מכללה אחרת, ונאלץ להפסיד שכר של שנה שלמה.

גם לחברי סגל ותיקים, שהוכיחו עצמם בעבודה מצוינת לאורך שנים, ממשיכה ההנהלה להתייחס כאל עובדים זמניים, שאפשר “להיפטר” מהם בכל רגע ומכל סיבה.

המציאות הזו פוגעת גם באיכות ההוראה: מתרגל מנוסה שלימד שלוש שנים בהצלחה -מוחלף פתאום, כי כך מתחשק למרצה החדש בקורס; קורס שהוקדשו לו 4 שעות שבועיות מקוצץ ל-2, אבל הסטודנטים עדיין צריכים ללמוד את אותו החומר; מרצה שאינו בטוח שתהיה לו עבודה בשנה הבאה, חייב במקרים רבים לעבוד בחלקי משרות בכמה מוסדות אקדמיים, כדי להבטיח את פרנסתו. כך נפגעת יכולתו להתמסר לעבודתו, לעדכן את שיטות ההוראה ועוד

אנחנו דורשים:

 • סיום או צמצום משרה ייעשו מסיבות ענייניות בלבד, בהליך הגון ושקוף במעורבות ארגון הסגל הזוטר.
 • הודעה מוקדמת על פיטורים במועד המאפשר הסתגלות ומציאת העסקה חלופית.
 • לחברי סגל ותיקים, שעושים עבודה מצוינת במשך שנים, יינתנו שיפורים נוספים: התחייבות לטווח ארוך, פיצוי על הפרת התחייבות ועוד.

המאבק לתנאי שכר הוגנים

הבעיות:

 • מאות חברי סגל מועסקים במסלולים מקפחים. הם עושים את אותה העבודה, אבל מקבלים הרבה פחות: המסלול ה”מקביל” שבו שכרה של עובדת ותיקה בעלת תואר דוקטור נמוך משכרו של תלמיד תואר שני מתחיל; מסלול “מורה מן החוץ”, שהעובדים בו מפוטרים כל ארבעה חודשים, אינם צוברים ותק ועוד; תלמידי מחקר המועסקים בשכר שעתי במקום במינוי סמסטריאלי.
 • פער שכר בלתי-סביר בין עוזרי הוראה (תלמידי תואר ראשון ושני) לדוקטורנטים: שכר עוזרי ההוראה אינו מתגמל כראוי, ורבים מהם נאבקים  “לגמור את החודש” בעוד עליהם להקדיש זמן לעבודת ההוראה וללימודיהם. מאידך העלות הגבוהה של דוקטורנטים מובילה לירידה בהיקף העסקתם.
 • תלמידי המחקר בבן-גוריון מופלים לרעה בתנאי העסקתם לעומת עמיתיהם באוניברסיטאות אחרות (בהיבטים כגון: פטור משכר לימוד למסטרנטים, מינוי בדרגת “מדריך” לדוקטורנטים ועוד). אפליה זו גורעת מאות שקלים מהכנסתם החודשית של רבים מהם.
 • לבודקים/מתרגלים לא ניתנת לעתים קרובות הגדרת משימות ברורה, והם נתקלים בעומס עבודה החורג מהותית מזה שהוצג בפניהם בעת הצעת העבודה ומהיקף המשרה שנקבע להם.
 • השכר שלנו לא עודכן כמעט חמש שנים, בשעה שכל הסקטורים האחרים במשק הישראלי קיבלו תוספות שכר משמעותיות

אנחנו דורשים:

 • שיפור תנאים לעובדים במסלולים המקפחים.
 • צמצום פער השכר בין עוזרי הוראה לדוקטורנטים.
 • השוואת תנאיהם של תלמידי המחקר בבן-גוריון לנהוג באוניברסיטאות האחרות.
 • שקיפות בהגדרת משימות לבודקים/מתרגלים, וטיפול בעומס עבודה חריג.
 • תוספות שכר לכולנו, כפי שניתנו במגזר הציבורי בכלל ולסגל האקדמי הבכיר בפרט.

מוזמנים להתעדכן בעמוד הפייסבוק של הארגון