שישה מסלולי העסקה

האם את/ה מועסק/ת במסלול הנכון?
יש שישה מסלולי העסקה (=”דירוגים”) לחברי סגל אקדמי זוטר. תנאי ההעסקה שלך (שכר, תנאים סוציאליים, בטחון תעסוקתי וכו’) נקבעים לפי הדירוג שלך. אנו נתקלים בכל שנה במקרים של העסקה בדירוג שגוי. לכן חשוב לוודא שאת/ה מועסק/ת בדירוג הנכון.
מסלול ההעסקה שלכם מופיע בכתב המינוי. כמו כן, ניתן למצוא אותו בתלוש השכר> תיבת “נתונים נוספים”. שימו לב שלעתים אותו חבר סגל מועסק בו זמנית בכמה דירוגים.

מסלולי העסקה לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון
ככלל סטודנט באוניברסיטה, המועסק כסגל אקדמי זוטר, יועסק באחד משני הדירוגים הבאים:
● עוזר הוראה – סטודנט שאינו תלמיד תואר שלישי, כלומר: תלמיד תואר ראשון או שני או מי שרשום להשלמת תיזה.
● אסיסטנט/מדריך – תלמיד דוקטורט (תואר שלישי).
היוצאים מהכלל – במקרים מסוימים, סטודנט יכול להיות מועסק בדירוגים הבאים:
● העסקה בשכר שעתי – אפשרית לסטודנט שבמסלולים הרגילים (עוזר הוראה או אסיסטנט/מדריך) היה מועסק בפחות משמינית משרה. בכל סמסטר רשאית האוניברסיטה למנות עד 300 חברי סגל במסלול זה.
● העסקת דוקטורנט כעמית הוראה – דוקטורנט המועסק בסמסטר קיץ או בתכניות החוץ-תקציביות (טיס, ביה”ס לרפואה בינלאומית וכו’) יכול להיות מועסק כעמית הוראה בדרגה א.
שימו לב: אם אתם סטודנטים במוסד אקדמי אחר, אך לא באוניברסיטת בן גוריון, אתם נחשבים כלא-סטודנטים לעניין קביעת מסלול העסקתכם באוניברסיטה.

מסלולי העסקה למי שאינם סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון
עמית הוראה – ככלל, חבר סגל שאינו סטודנט יועסק כעמית הוראה, למעט שני החריגים הבאים:
מורה במסלול מקביל – חבר סגל שאינו סטודנט המועסק בהוראת שפות זרות בפקולטה למדעי הרוח והחברה או מלמד במחלקה לסיעוד.
מורה מן החוץ – חבר סגל שאינו סטודנט ומתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים:
1. הכנסתו שלא ממשרה אקדמית עולה על 19,089.5 ש”ח ברוטו בחודש. (נדגיש שוב: בסכום זה לא מכלילים הכנסה מהוראה אקדמית)
2. הוא פנסיונר והכנסתו החודשית עולה על 9,789.5 ש”ח ברוטו בחודש.
3. הוא בעל משרה מלאה כסגל אקדמי בכיר במכללה או באוניברסיטה כלשהי, לרבות המועסקים במסלול קמ”ע
4. הוא בעל משרה מלאה כסגל מנהלי-טכני באוניברסיטת בן גוריון בלבד

העסקה חריגה כמורה מן החוץ
בשני המקרים הבאים, ניתן להעסיק חבר סגל (סטודנט או שאינו סטודנט) כמורה מן החוץ:
● החלפה בחופשת לידה או מחלה
● חבר סגל המועסק במשרה מלאה כסגל אקדמי זוטר באוניברסיטת בן גוריון, ומועסק בשעות “נוספות” שמעבר למשרה המלאה – יועסק בשעות אלו כמורה מן החוץ

העסקה במכינה
על המועסקים במכינה (=המרכז ללימודים קדם-אקדמיים) לא חלים ההסכמים הקיבוציים שחותם הארגון. לכן האמור בעמוד זה אינו רלבנטי להם. אם אתם מועסקים במכינה, ומעוניינים לוודא שמסלול העסקתכם נכון, אנא פנו אלינו.