מידע לעובדים חדשים

כתבי מינוי –

אם אתם עובדים בסמסטר הקרוב, עליכם לחתום על טופס “סיכום תנאי העסקה” ולקבל “כתב מינוי” מהמחלקה המעסיקה. בטופס זה מפורטים תקן ההעסקה, היקף המשרה, המטלות הנדרשות מכם ועוד. כתב מינוי ניתן לתקופה של סמסטר או שנה. במידה ולא קיבלתם, יש לפנות למזכירות היחידה או למדור סגל זוטר במשאבי אנוש

לכשתקבלו את כתב המינוי, חשוב לבדוק שאתם מועסקים בתקן ובהיקף המשרה הנכונים. התקן בו תועסקו תלוי בפרמטרים שונים, כמוסבר כאן

טעות בהגדרת התקן או היקף המשרה עלולה לגרוע מאות שקלים משכרכם החודשי. שגיאות כאלו מתרחשות לעיתים, ומכאן החשיבות שבבדיקת כתב המינוי.

כתבי-התחייבות לעמיתי הוראה ולאסיסטנטים/מדריכים –

יש קבוצות עובדים הזכאיות לקבל, בנוסף לכתב המינוי, גם “כתב התחייבות”. בעוד כתב המינוי עוסק בתנאי ההעסקה שלכם בשנה הקרובה בלבד, כתב ההתחייבות ניתן לתקופה של שנתיים לפחות. בכתב ההתחייבות מצהירה המחלקה על כוונתה להמשיך ולהעסיק אתכם בקורסים ו/או בהיקפי משרה מסוימים למשך מספר שנים. אם אתם זכאים לכתב התחייבות, ולא קיבלתם אותו עדיין, אנא פנו למדור סגל זוטר.

מי זכאי לכתב התחייבות?

– דוקטורנטים (פרט לפקולטה למדעי הרוח והחברה).

– עמיתי הוראה בעלי תואר ד”ר, המלמדים לפחות קורס אחד במשך 5 שנים מתוך 6 השנים האחרונות, או לימדו 12 שעות סמסטריאליות במצטבר במהלך שלוש השנים האחרונות.

– עמיתי הוראה ללא תואר ד”ר, המלמדים בהיקף של לפחות 30% משרה במשך 5 מתוך 6 השנים האחרונות.

מהו משך כתבי ההתחייבות?

דוקטורנטים זכאים לכתבי התחייבות דו-שנתיים ב–4 השנים הראשונות לדוקטורט. דוקטורנט המועסק גם בשנה החמישית לדוקטורט, יקבל כתב התחייבות לשנה זו.

כתב ההתחייבות הראשון לעמיתי הוראה הוא לתקופה של שנתיים. כתבי התחייבות נוספים לאחר מכן יהיו לתקופה של 2 – 5 שנים.

דוגמאות לכתבי התחייבות

העסקה לפי הסכמי השכר –

העסקה שאינה לפי הסכמי השכר הקיבוציים עליהם חתום הארגון מול הנהלת האוניברסיטה (חוזה אישי, עבודה בהתנדבות, העסקה תמורת מלגה, ויתור על זכויות וכדומה) – לא אמורה להתקיים בין כותלי הקמפוס.

בכל מקרה שבו מציעים לכם העסקה או מעסיקים אתכם שלא לפי ההסכמים – פנו אלינו בהקדם, שכן זכויותיכם עלולות להיפגע.

להסכמי השכר של הארגון 

פטור מדמי אבטחה –

אסיסטנטים ומדריכים זכאים לפטור מדמי אבטחה ללא קשר לאחוז ההעסקה.

עוזרי-הוראה זכאים לפטור מדמי אבטחה השווה לאחוז הפטור משכר הלימוד לו הם זכאים.

למידע נוסף לחצו כאן

זכויות המשרתים במילואים –

אם ביצעתם ימי מילואים עליכם לדווח על כך למחלקה אליה אתם משתייכים או למשאבי אנוש, על מנת שזכויותיכם לא ייפגעו.

למידע נוסף לחצו כאן

פיצוי בגין ביטול קורסים

אם שובצתם לקורס אשר בוטל בסמוך לתחילת הסמסטר או לאחר תחילתו, תהיו זכאים לפיצוי בגובה של עד שליש משכר עבודה הסמסטריאלי בגין סך השכר על הקורס שבוטל מעבר לפיצויים שנקבעו בחוק. במידה ועם ביטול הקורס נפסקת העסקתכם באוניברסיטה למשך השנה הקרובה לפחות – מדובר בפיטורין, ולכן תהיו זכאים בנוסף לפיצוי גם לתשלום בגין הודעה מוקדמת (לפי חוק) ולפיצויי הפיטורין (המופרשים במלואם לזכותכם בקרן הפנסיה).

למידע נוסף

קרן פנסיה וקרן השתלמות –

בכל חודש, מופרש אחוז מסוים משכרכם לקרן פנסיה (לכלל המועסקים) ולקרן השתלמות (מלבד מורים מן-החוץ). במקביל, האוניברסיטה מפרישה אף היא סכומים לקרנות אלו כמעסיק. קרן ברירת המחדל היא “מגדל”, אך באפשרותכם לבחור כל קרן אחרת. מומלץ להשוות את התנאים בין הקרנות השונות.

למידע נוסף

הסדרי חנייה בקמפוס

חברי הסגל זכאים לתווי חניה בתוך הקמפוס, חלק מחברי הסגל יכולים ליהנות מתווי החניה בחינם (וחלק בתשלום ללא הגרלה). יש לעקוב אחר הנחיות מחלקת בטחון בכל הקשור לתווי חניה ומקומות החניה הפתוחים לחברי הסגל.

קרן קשרי מדע –

דוקטורנטים ועמיתי הוראה זכאים לקרן קשרי מדע – השתתפות בהוצאות השתתפות בכנסים.

תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי –

 למועסקים העובדים בעבודה נוספת מחוץ לקמפוס, יש לערוך תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי.

לתיאום מס – רשות המיסים

לביטוח לאומי

פטור מתשלום דמי רווחה –

סטודנטים המעוניינים שלא לשלם את דמי הרווחה, מחויבים להודיע מראש למדור חשבונות על בקשתם לביטול דמי הרווחה עד לתאריך 14.9.

למידע נוסף – תחת “תשלומים נלווים”

סיום העסקה –

להסברים על זכויותיכם בכל הקשור לשימוע בסיום ההעסקה

מינויים שנתיים בפקולטה למדעי הטבע –

לפי ההסכם של הארגון מול האוניברסיטה, אסיסטנטים, מדריכים ועוזרי הוראה בכל המחלקות בפקולטה למדעי הטבע יקבלו כתב מינוי שנתי, גם במידה והקורס הוא סמסטריאלי.

על פי מינוי זה שכר העבודה נפרס לאורך 12 חודשי השנה ומחושב על פי ממוצע ההעסקה השנתי בכל חודש.

העסקה לפי שעות –

העבודה בסגל האקדמי הזוטר נעשית על פי כתבי מינוי. במקרים מסוימים ולמשל בעבודה בהיקף הנמוך מ-12.5% משרה (שהם פחות מ-44 שעות בדיקת מבחנים חודשיות לתלמיד תואר שני ושלישי, או פחות מ-64 שעות בדיקת מבחנים ועבודות לתלמידי תואר ראשון) זכאית האוניברסיטה להעסיק בשכר שעתי. העסקה שעתית אינה זהה ביתרונותיה להעסקה על פי מינוי משרתי ועל כן נפוצה הרבה פחות. אם קיבלתם מינוי הכולל העסקה שעתית – אתם מוזמנים לכתוב לנו כדי לברר את זכויותיכם.

 למידע נוסף