הרשמה למעון ויצו לגיל הרך באוניברסיטה

מטרתו של מעון ויצ”ו באוניברסיטה היא לספק מסגרת חינוכית מצוינת לילדי החברי הסגל ותלמידי המחקר של אוניברסיטת בן-גוריון.

תהליך הרישום מתבצע עבור כלל הילדים –  גם ילדים ממשיכים וגם ילדים חדשים. יש להירשם בזמן.

תתעדכנו במועדי הרישום במזכירות הארגון

ההרשמה תתבצע באמצעות האינטרנט בלבד. לרישום אנא לחץ/י כאן.

ועדת הקבלה למעון, המורכבת מנציגי ועדת ההיגוי, תקבע את רשימת הילדים אשר יתקבלו למעון. .

כדי לשפר את השירות לחברי הסגל, השנה הוקם אתר הרשמה חדש השואב את הנתונים האישיים ממערכת המינויים. הורים שטרם עדכנו את נתוני הילדים, מתבקשים לעשות זאת (חוץ מילדים שעדיין לא נולדו).

לעדכון פרטים אישיים לניתן לפנות למתאמות משאבי האנוש.

בכדי לשמור על הפעילות השוטפת והתקינה של המעון, נבקשכם להגיע אך ורק במסגרת הזמנים שנקבעו.                 

בשאלות ניתן לפנות אל:

בנושא רישום ומילוי טופס הרשמה:

ענת בן הרוש, טלפון: 08-6461719

בנושאים כלליים הקשורים לפעילות השוטפת של המעון –    למנהלת המעון:

מרים שמואלי, טלפון במעון: 08-8503944

לפרטים נוספים על המעון