מידע להורים וילדים משרד הכלכלה

לקבלת הנחה לפעוטונים/גנים הפועלים בפיקוח משרד הכלכלה יש להציג את אחוז המשרה בו מועסק ההורה. חברי הארגון המועסקים במשרה חלקית ובנוסף מקבלים מלגה המחייבת אותם לשהות בקמפוס, יכולים לקבל אישור במשרדי הארגון המתרגם את מנות המלגה לשעות המגדירות את המשרה לצורך ההנחה הנ”ל. 

לדוגמא: חברת סגל, שהינה אם, המועסקת ב-40% משרת הוראה ומקבלת 4 מנות מלגה מוכרת כאילו עבדה ב-100% משרה.

על מנת לקבל את האישור, יש לפנות למשרד הארגון בצרוף
א.  אישור על גובה מנות המלגה אותו ניתן להשיג ממזכירות המחלקה/הפקולטה שלכם 
(ב.  אישור על אחוז משרת ההוראה (צילום כתב מינוי או תלוש שכר 

לנוחותכם מצ”ב טופס של התמ”ת

תצהיר הורה לומד