זכויות הקשורות בהריון ולידה

חברות סגל זוטר:

מתוך דפי המידע לחברי סגל זוטר מטעם משאבי אנוש באוניברסיטה:

חברת סגל הנמצאת בחודש חמישי להריונה נדרשת לדווח מידית למזכירת המחלקה ולוודא שהמזכירה מעבירה את המידע למתאמת המתאימה ביחידה לסגל אקדמי זוטר . חברת סגל שילדה זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות מיום הלידה. בתקופה של 14 שבועות זכאית חברת הסגל לדמי לידה מהביטוח הלאומי. תביעה מביטוח לאומי תתבצע ע”י פניה למדור שכר באוניברסיטת בן גוריון, טל: 6472691-08. 12 השבועות הנוספים הינם ללא שכר וללא דמי לידה .על חברת הסגל להודיע למדור סגל אקדמי זוטר על מועד חזרתה מחופשת הלידה . הערה: חל איסור מוחלט על עבודה בתקופת חופשת לידה.

סטודנטיות לתארים מתקדמים:

לזכויות לסטודנטיות הנמצאות בהריון או בחופשת לידה בתקופת הלימודים – לחצי כאן

חוק למניעת פיטורי נשים בהריון ונשים בעת טיפולי הפריה:

•     הצעת חוק עבודת נשים – תיקון – הרחבת ההגנה מפני פיטורים בעת טיפולי פוריות

•      הסבר ופרשנות של החוק

•      הבהרה לחוק איסור פיטורי נשים בטיפולי פוריות
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3850705,00.html

הארכת לימודים למשך שנה ומלגת קיום לסמסטר אחד נוסף לדוקטורנטיות שילדו במהלך התואר:
 לפרטים נוספים