מידע למלגאים

מלגאים ומלגאיות היכנסו לעלון המצורף כדי ללמוד על הזכויות המגיעות לכם/ו ועל הנושאים בהם ארגון הסגל הזוטר יכול לעזור לכם

עלון מידע למלגאים