מחשבון היקף מישרה

מחשבון זה נועד לסייע לכם לבדוק את היקף משרתכם כפי שמדווח בכתב המינוי ואם הוא תואם את היקף העסקתכם בפועל.

הערה: שעות תרגול נחשבות גם כשעות מעבדה.

       יש להכניס את מספר השעות השבועי הממוצע