מה השגנו בהסכמים קודמים?

אחת לכמה שנים חותם הארגון מול ההנהלה על הסכם קיבוצי, הקובע את תנאי העבודה של כולנו.

ההסכמים האחרונים נחתמו בשנים 2012, 2008 ו-2007.

כחברי סגל זוטר כיום, כולנו נהנים מהשיפורים המשמעותיים שכבר הושגו בהסכמים אלה. לשם דוגמה:

מי אני? מה הרווחתי מן ההסכמים שחתם הארגון בעשר השנים האחרונות?
כל חבר סגל זוטר תוספות שכר של עשרות אחוזים, שיפורים בפנסיה ועוד
תלמיד/ת תואר ראשון/שני  

העסקה רציפה 12 חודשים בשנה (במקום פיטורין בכל קיץ), הקטנת מספר השעות למשרה מלאה, קרן השתלמות, שיפורים בהחזרי הנסיעות ועוד – כל זאת בנוסף לשיפורים לכל העובדים

 

תלמיד/ת תואר שלישי  

שיפורים בקרן קשרי המדע ובהחזרי הנסיעות, הקטנת מספר השעות למשרה מלאה, “כתבי התחייבות” להעסקה יציבה יותר ועוד – כל זאת בנוסף לשיפורים לכל העובדים

 

עמית/ת הוראה  

העסקה רציפה 12 חודשים בשנה (במקום פיטורין כל סמסטר), צבירת ותק, קרן השתלמות, תקציב קשרי מדע, “כתבי התחייבות” להעסקה יציבה יותר ועוד – כל זאת בנוסף לשיפורים לכל העובדים

 

למידע נוסף אודות השיפורים שהשיג הארגון בתנאי ההעסקה של כולנו