מה אנחנו דורשים מהנהלת האוניברסיטה?

  • אנחנו דורשים שלא תהיה פגיעה בתנאי העסקה של חברי סגל! כל שינוי בתנאי העסקה צריך להיות אך ורק במשא ומתן (דוגמת השינוייים שחלו ב-“הוראה לא אקדמית”)
  • אנחנו דורשים שיוחזרו המינויים השנתיים של תלמידי המחקר בפקולטה למדעי הטבע (נוהג “פריסת השכר”)
  • אנחנו דורשים שחברות הסגל במחלקה לסיעוד וחברי וחברות הסגל בהוראת שפת יועסקו בהתאם לתקנון האקדמי.
  • אנחנו דורשים שמירה על היקף מצומצם של העסקה לפי שעות – לא יותר מ-36 שעות לעובד בסמסטר ולא יותר מההיקף הקיים היום.
  • אנחנו דורשים הוצאת כתבי התחייבות דו-שנתיים, בנוסח שהוסכם עם נציגי הארגון, לדוקטורנטים ועמיתי הוראה.
  • אנחנו דורשים קיום של ההסכם הקיבוצי במלואו, לדוגמה – מתן פיצוי על ביטולי קורסים, שמירה על היקפי העסקה של דוקטורנטים/ות בפקולטה למדעי הרוח והחברה ועוד.
  • אנחנו מצפים לקבל יחס הוגן ומכבד מהנהלת האוניברסיטה– כעובדים וכארגון עובדים.

שלכם ובשבילכם,

ועד העובדים

הנהגת ארגון הסגל האקדמי הזוטר

אוניברסיטת בן גוריון בנגב.