מבנה הארגון

מוסדות הארגון:

  • האסיפה הכללית – אליה משתייכים כלל חברי הארגון ומתכנסת לפחות פעם בשנה.
  • ועד העובדים (הועד המנהל) – אמון על קביעת מדיניות הארגון, תקציב הארגון ועוד.
  •  יו”ר הארגון וסגנו – מנהלים את הארגון באופן שוטף ומוציאים לפועל את החלטות הועד והאסיפה הכללית.
  • ועדת ביקורת  – אחראית לבקר את האופן בו מתנהל הארגון ולפרש את התקנון.

חברי הועד, ועדת הביקורת, יו”ר הארגון וסגנו נבחרים אחת לשנה אקדמית ע”י כלל חברי הארגון.

הנהגת הארגון הנבחרת שוכרת עובדים נוספים שיסייעו לה במילוי משימותיה.

הגדרות התפקידים הנבחרים בארגון:

חבר ועד –

חבר הועד הוא חלק מהגוף היוזם והמוביל של הארגון, האחראי על תכנית העבודה, התקציב ועוד. חבר הועד נדרש לנוכחות בישיבות ועד (פעם בחודש-חודש וחצי). בנוסף לכך חברי הועד מוזמנים מדי פעם לסייע במשימות מיוחדות (כגון חלוקת שי לחג, הובלת צעדים ארגוניים וכו’).
חברי ועד המעוניינים לקחת אחריות על תחום מסוים (כספים, הסברה וכו’) – מוזמנים כמובן.

 תפקיד חבר הועד הוא התנדבותי ודורש מספר שעות בחודש.

יו”ר –

אחראי על ניהולו השוטף של הארגון, בכלל זה: ניהול משא ומתן בשם הארגון, טיפול בפניות עובדים וייצוגם מול ההנהלה, קשר בין הנהגת הארגון לחבריו, עבודה מול ארגונים רלבנטיים (ארגוני סגל אחרים, אגודת הסטודנטים וכו’), פיקוח על שכירי הארגון ועל נותני שירותים ועוד.

היו”ר מועסק בהיקף של 60% משרה במשק (כ-25 שעות שבועיות) בשכר מדריך בותק 0 על פי 60% משרה.

סגן יו”ר –

מסייע ליו”ר במילוי תפקידיו. היו”ר וסגנו פועלים יחדיו כצוות, ומחלקים ביניהם את המשימות הנדרשות לניהול הארגון.

הסיו”ר מועסק בהיקף של 30% משרה במשק (כ-12.5 שעות שבועיות) בשכר מדריך בותק 0 על פי 60% משרה.

חבר ועדת ביקורת –

חבר ועדת ביקורת מלווה את הועד בתהליכי קבלת החלטות ויישומן ומוודא עמידה על כללי המנהל התקין ותקנון הארגון. בנוסף, חברי ועדת הביקורת אחראים על הפקת דו”ח ביקורת שנתי.

מידע נוסף אודות התפקידים בארגון ניתן למצוא בתקנון הארגון

הערה חשובה: כל האמור בעמוד זה בלשון זכר, מכוון כמובן גם לנקבה