ישום הסכם העשור האבוד

 

עמיתי הוראה – “העשור האבוד”

 סוגיה זו מתייחסת לקבוצה מבין עמיתי ההוראה ב’, העומדים בתנאים מצטברים, ובהם: קבלת תואר הדוקטור בין השנים 1999-2007, היעדר משרה מחוץ לאוניברסיטה בהיקף שעולה על 50% (לא כולל העסקה כממ”ה במוסדות אחרים), הועסקו בכל שנה אקדמית לאחר המינוי הראשון שלהם כבעלי תואר ד”ר (למעט תקופות של פוסט-דוקטורט), קיימו לאורך השנים פעילות מחקרית ופעילים בהוראה ובמחקר גם בשנים תש”ע-תשע”ב.

א) מי שהועסק בשנים תשע”א ותשע”ב (כעמית הוראה ב’ או כממ”ה ב’) בלפחות 50% משרה:

יקלטו כחברי סגל בכיר במסלול המקביל, בתקן יעודי שיוקצה לכך, בהתאם לתקנון האקדמי ודיון בוועדת המינויים של היחידה האקדמית.

במידה ולא תתאפשר קליטה בהתאם לסעיף הקודם, תימשך ההעסקה כעמית הוראה ב’ ללא הגבלת זמן, בהיקף שלא יפחת מ-40% משרה (הפסקת ההעסקה מותרת במקרים חריגים, דוגמת ירידה באיכות ההוראה).

ב) עבור מי שהועסק בפחות מ-50% משרה, יינתן כתב מינוי למשך 10 שנים (הפסקת ההעסקה מותרת במקרים חריגים, דוגמת ירידה באיכות ההוראה).

 

עפ”י התחייבות ות”ת,תוקם קרן להשלמת פיצויי פיטורין לעמיתי הוראה ומורים מן החוץ שהפיצויים גולמו בשכרם (ולא הופרשו לקרן פיצויים) בתקופת “העשור האבוד”