הצטרפות לארגון

היכנסו לקישור כדי להצטרף באופן מקוון

או לחלופין

טופס הצטרפות לארגון להורדה
את הטופס החתום יש להעביר אלינו

במייל [email protected]

או ידנית למשרד – חדר 111, בניין בית הסטודנט

כדאי לדעת: ההצטרפות לארגון אינה משנה את סכום דמי הטיפול/חבר שאתם משלמים

מאחר שהארגון מייצג את כל חברי הסגל הזוטר, וחותם בשמם על הסכמים קיבוציים המשפרים את תנאי העסקתם, נגבים משכרם של כל חברי הסגל דמי טיפול ארגוני.
מרגע הצטרפותכם לארגון, חל שינוי פורמלי בלבד: דמי הטיפול שלכם מוגדרים כדמי חבר. עם זאת, לא יחול שינוי בסכום שייגבה מכם: דמי החבר זהים לדמי הטיפול.
מאידך, ההצטרפות לארגון מאפשרת לכם ליהנות מהטבות הרווחה של הארגון, לבחור ולהיבחר להנהגת הארגון וכו’.