הפורום המתאם (ארצי)

הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות בישראל (או בקיצור “הפורום”) הוא ארגון הגג של ארגוני הסגל הזוטר בארץ. חברים בו ארגוני הסגל האקדמי הזוטר של תל אביב, ירושלים, בר אילן, חיפה, טכניון ובאר שבע. הפורום שם לו למטרה לדאוג לאינטרסים המשותפים לחברי הסגל הזוטר בכל האוניברסיטאות בעניינים הבאים:

  1. ייצוג ארגוני הסגל האקדמי הזוטר, החברים בארגון, בפני כל גוף, בישראל ומחוצה לה, בקשר עם זכויות הארגונים החברים לרבות ניהול מו”מ וחתימה על הסכמי שכר קיבוציים במישור הארצי.
  2. גיבוש וקביעה של מדיניות שכר ותנאי עבודה של חברי הסגל האקדמי הזוטר.
  3. הכרזת סכסוכי עבודה וביטולם, הפעלת שביתות ועיצומים בעניינים הנוגעים לשכר, תנאי עבודה, ועניינים אחרים הנוגעים לחופש אקדמי וכל זאת בזיקה לתקנוני ארגוני הסגל הזוטר, החברים בארגון.
  4. תיאום פעולות ועמדות בין ארגוני הסגל האקדמי השונים.
  5. ייזום וריכוז פעולות ועמדות בין ארגוני הסגל האקדמי השונים.
  6. עריכת פעולות הסברה לשם קידום האינטרסים של חברי הסגל האקדמי הזוטר.