הסכם קיבוצי 2019

סיכום עיקרי ההסכם

הכנו עבורכם סיכום של עיקרי ההסכם הקיבוצי והמכתבים הנלווים לו, וזאת על מנת להקל עליכם את ההתמצאות בהם. האמור בסיכום לא ממצה את כל הזכויות שבהסכמים ורק הנוסח המלא (המופיע בהמשך) הוא המחייב:

הנוסח המלא של ההסכם

ההסכם מורכב למעשה ממספר מסמכים נפרדים, המופיעים להלן:

ההסכם ה”ארצי” הוא ההסכם שנחתם באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר-אילן. ההסכם שלנו מבוסס על הצטרפות להסכם זה, בכפוף לשינויים ותוספות משמעותיים, שלמענם נאבקנו ואף שבתנו. השינויים והתוספות הללו נכללים במסמכים המקומיים שלהלן:

הסדרי ביטחון תעסוקתי

זהו המכתב בנוגע להסדרי ביטחון תעסוקתי שנחתם באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר-אילן. אנו מצטרפים למכתב זה, בכפוף לשינויים ותוספות משמעותיים, הנכללים במסמכים המקומיים שלהלן:

טבלאות שכר