כתב מינוי

לפני פתיחת הסמסטר עליכם לחתום על טופס “סיכום תנאי העסקה” ולקבל “כתב מינוי” מהמחלקה המעסיקה. בטופס זה מפורטים תקן ההעסקה, היקף המשרה, המטלות הנדרשות מכם ועוד.

כתב מינוי ניתן בדרך כלל לתקופה של סמסטר. עם זאת, תלמידי תואר שני ושלישי בפקולטה למדעי הטבע, מורים במסלול המקביל במחלקה לסיעוד (וקבוצות נוספות) – מקבלים כתב מינוי לשנה.

מה לבדוק לאחר שקיבלתם את כתב המינוי?

חשוב לבדוק שאתם מועסקים בתקן ובהיקף המשרה הנכונים. התקן בו תועסקו תלוי בפרמטרים שונים, כמוסבר כאן. הסבר על חישוב היקף משרה, תמצאו כאן.

טעות בהגדרת התקן או היקף המשרה עלולה לגרוע מאות שקלים משכרכם החודשי. שגיאות כאלו מתרחשות לפעמים, ומכאן החשיבות שבבדיקת כתב המינוי.

אל תסכימו לעיכוב בהוצאת כתב המינוי!

לצערנו, יש והמחלקות מעכבות את הוצאת כתבי המינוי עד סמוך לתחילת הסמסטר ואפילו עד לאחר “תקופת השינויים” .

עיכוב כזה מותיר אתכם בחוסר וודאות באשר להיקף העסקתכם. יתר על כן, העיכוב עלול לגרום לכם להפסיד את הפיצוי המגיע לכם במקרה של ביטול קבוצה ששובצתם ללמד.

המלצתנו: אם לא קיבלתם כתב מינוי עד חודש לפני תחילת הסמסטר, פנו למזכירות המחלקה שלכם לבירור העניין ובמקביל פנו אלינו.