החזרי הוצאות נסיעה

 כמו כל עובד, גם חברי הסגל האקדמי הזוטר זכאים להחזר על הוצאות הנסיעה למקום העבודה ובחזרה.  ההחזר ניתן על פי עלות תחבורה ציבורית (גם לעובדים המגיעים לעבודה ברכב פרטי). טעות בהחזר הנסיעות עלולה לגרוע מאות ואף אלפי ש”ח מהכנסתכם. כדאי לדעת מהו ההחזר המגיע לכם, ולוודא שאתם מקבלים אותו.

אופן חישוב ההחזר תלוי במסלול ההעסקה, כמפורט להלן:

עוזרי הוראה, אסיסטנטים ומורים במסלול המקביל

עבור ארבעת החודשים הראשונים בכל תקופת מינוי סמסטריאלית:

יקבלו קצובת נסיעה אוטומטית (ללא צורך בדיווח) לפי היקף המשרה כמפורט להלן:

מתגוררים בבאר שבע

בהיקף משרה נמוך מ- 50% –  קצובה בגובה מחצית מעלות חופשי חודשי עירוני

בהיקף משרה של 50% או יותר – קצובה בגובה חופשי חודשי מלא (נכון לשנה”ל תש”פ: 149 ש”ח)

מתגוררים מחוץ לבאר שבע

ההחזר החודשי = מספר ימי ההחזר בחודש כפול התשלום עבור יום נסיעה אחד.

התשלום עבור יום נסיעה אחד = העלות (המינימלית) של הגעה ממקום מגוריכם לאוניברסיטה ובחזרה בתחבורה ציבורית. זו בדרך כלל עלות חופשי יומי ממקום מגוריכם לאוניברסיטה. 

מספר ימי ההחזר בחודש הוא: 

למועסקים מתחת ל-25% משרה – 4 ימי החזר בחודשל

למועסקים מ-25% עד (לא כולל) 50% משרה – 8 ימי החזר בחודש

למועסקים מ-50% משרה ומעלה – 12 ימי החזר בחודש

עבור החודשיים האחרונים בכל תקופת מינוי סמסטריאלית:

 • מי שהתחיל לעבוד באוניברסיטה בשנת תשע”ט (2018-19) ואילך או עבר בתקופה זו מדירוג עוזר הוראה לדירוג אסיסטנט/מדריך (כלומר, התחיל לימודי דוקטורט): יקבל במהלך החודשיים הללו החזר על פי דיווח נסיעות בפועל. הדיווח מתבצע בעזרת הטופס הזה. ראו למטה הסבר על הגשת הדיווח.
 • מי שהועסק לפחות בחלק משנת תשע”ח (2017-18), מועסק מאז לפחות סמסטר בשנה (לרבות סמסטר קיץ) ולא עבר בשנת תשע”ט ואילך מדירוג עוזר הוראה לדירוג אסיסטנט/מדריך:  יקבל גם בחודשיים הנוספים קצובת נסיעה אוטומטית כמו בארבעת החודשים הראשונים של המינוי, כמפורט לעיל.

הבהרה לגבי תקופת המינוי בכל סמסטר:

סמסטר א: בחודשים אוקטובר-ינואר משולמת קצובה אוטומטית, ועבור פברואר-מרץ עשוי להידרש דיווח, כמוסבר לעיל

למועסקים בסמסטר ב שהועסקו גם בסמסטר א: אפריל-יולי -קצובה אוטומטית, באוגוסט-ספטמבר – עשוי להידרש דיווח

 למועסקים בסמסטר ב בלבד: מרץ – יוני – קצובה אוטומטית, ביולי-אוגוסט – עשוי להידרש דיווח

 

עמיתי הוראה ומורים מן החוץ

מתגוררים בבאר שבע

יקבלו מדי חודש החזר בסך עלות חופשי חודשי באר-שבעי (נכון לשנה”ל תש”פ: 149 ש”ח)

מתגוררים מחוץ לבאר שבע

יקבלו בכל חודש החזר לפי דיווח נסיעות בפועל.  הדיווח מתבצע בעזרת הטופס הזה. ראו למטה הסבר מפורט על הגשת הדיווח.

 

עובדים בשכר שעתי

בכל חודש בו הם מועסקים בפועל, יקבלו מחצית מעלות חופשי חודשי באר שבעי.

עובד בשכר שעתי שהוצאות הנסיעה שלו בפועל גבוהות מסכום זה, יכול להגיש למחלקה שלו דיווח חודשי בעזרת הטופס הזה, ולקבל החזר גבוה יותר.

 

חשוב לבדוק בתלוש השכר שאתם מקבלים את ההחזר הנכון

ההחזר החודשי מופיע בתלוש השכר>פירוט התשלומים>תשלומים בגין הוצאות.

אם המדובר על קצובה אוטומטית (שלא על פי דיווח) יופיעו המילים “קצובת נסיעה“. במקרה זה, בדקו שסכום הקצובה חושב בהתאם להסבר המופיע לעיל.

סיבה אפשרית לטעויות בסכום הקצובה עלולה להיות כתובת מגורים לא עדכנית הרשומה במחשבי מחלקת השכר.

 

 .אם המדובר על החזר לפי דיווח נסיעות בפועל, תופיע בתלוש המילה “נסיעות” בצירוף החודש עבורו ניתן ההחזר. ההחזר אמור להיות זהה לסכום שביקשתם:

 

מידע חשוב על דיווח נסיעות בפועל

 • יש להגיש טופס דיווח נפרד עבור כל חודש. 
 • ניתן לדווח עד שישה חודשים אחורה. מומלץ כמובן לדווח בסוף כל חודש.
 • את הטופס ניתן לשלוח במייל למזכירות המחלקה שלכם. אין צורך להדפיס אותו. אין צורך לצרף קבלות או כרטיסי נסיעה. 
 • ניתן לבקש החזר עבור כל יום בו הגעתם לאוניברסיטה לצורך עבודתכם, בין אם כדי ללמד, לבדוק עבודות או בחינות, להעביר שעת קבלה וכיו”ב. גם אם באותו יום בו אתם עובדים, הקדשתם זמן גם לעניינים אחרים (כגון לימודים או מחקר) – מגיע לכם החזר עבור הנסיעה.
 • בחודש שלאחר הגשת הדיווח, חשוב לבדוק בתלוש השכר שקיבלתם את ההחזר ושהסכום הוא בדיוק הסכום עליו דיווחתם. אנו נתקלים בכל שנה בטעויות בעניין זה, ולכן אל תוותרו על הבדיקה. 

מידע חשוב על סכום ההחזר

 • כדאי לרכוש את הסדר הנסיעה הזול ביותר. למגיעים מחוץ לב”ש למשל, מוטב בד”כ לקנות כרטיס חופשי יומי ממקום מגוריכם לבאר שבע ולא לרכוש בנפרד כרטיס הלוך וכרטיס חזור. אם אתם סטודנטים, ייתכן שמוטב לכם בכלל לרכוש כרטיס חופשי סמסטריאלי וכו’
 • מידע נוסף על תעריפי הנסיעה בתחבורה ציבורית ניתן למצוא כאן. שימו לב לתעריפים המיוחדים לסטודנטים.
 • שיניתם מקום מגורים? עדכנו בהקדם את מדור סגל אקדמי זוטר באגף משאבי אנוש, כדי שתקבלו את ההחזר הנכון
 • ההחזר הוא עפ”י העלות (המינימלית) של תחב”צ ממקום מגורי העובד למקום העבודה ובחזרה. גם לעובד המגיע ברכב פרטי ישולם החזר לפי עלות תחב”צ.
 • על החזרי הוצאות נסיעה משלם העובד מיסים כמו על השכר הרגיל (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות)
 •  כל ההחזרים הם עד לתקרות הקבועות בהנחיות החשב הכללי במשרד האוצר