כתב התחייבות – עמיתי הוראה ומורים במסלול המקביל

כתב התחייבות הוא מסמך בו מתחייבת בפניכם המחלקה מהם הקורסים אותם תלמדו בשנתיים (או יותר) הקרובות.

בתנאים מסוימים ניתן לסיים או לצמצם את העסקתכם גם בתקופת ההתחייבות.

 

כתבי התחייבות לעמיתי הוראה בעלי תואר דוקטור

עמית הוראה בעל תואר דוקטור זכאי לכתב התחייבות אם מתקיים לפחות אחד משני התנאים הבאים:

א. לימד לפחות 12 שעות סמסטריאליות במצטבר בשנתיים או שלוש האחרונות.

ב. לימד לפחות קורס אחד בשנה במהלך 5 מ-6 השנים האחרונות.

 

כתב התחייבות ראשון לעמית הוראה בעל תואר דוקטור הוא לתקופה של שנתיים. מכתב ההתחייבות השני ואילך תקופת ההתחייבות היא של 3-5 שנים.

 

כתבי התחייבות לעמיתי הוראה ללא תואר דוקטור ולמורים במסלול המקביל

עמית הוראה ללא תואר דוקטור או מורה במסלול המקביל (ללא תלות בהשכלתו) זכאי לכתב התחייבות אם לימד ברציפות בחמש השנים האחרונות בהיקף של 30% משרה ומעלה. ברציפות – פירושו ללא שנות הפסקה.

כתב התחייבות ראשון הוא לתקופה של שנתיים. מכתב ההתחייבות השני ואילך תקופת ההתחייבות היא של 2-4 שנים.

 

שימו לב: כתב התחייבות אמור לשקף את העסקתכם בפועל

אם כתב ההתחייבות אינו כולל קורסים שידוע לכם שאתם אמורים ללמד – זה לא תקין. פנו אלינו ונסייע לכם.