הסכמים קיבוציים ומכתבים נלווים

הסכמים ומכתבים כלכליים

המסמכים הבאים מגדירים את מסלולי ההעסקה של הסגל האקדמי הזוטר (עוזר הוראה, אסיסטנט/מדריך, עמית הוראה, מורה מן החוץ, מסלול מקביל, העסקה בשכר שעתי) ואת השכר והתנאים הנלווים להם זכאים חברי הסגל בכל מסלול:

הסכמי 2007-8

ההסכם הארצי משנת 2008 היה הסכם פורץ דרך, שהגדיר לראשונה בבירור מי נכלל בסגל האקדמי הזוטר, מי מחברי הסגל מועסק בכל מסלול העסקה, יצר את מסלול ההעסקה של “עמית הוראה” והעביר את מרבית המורים מן החוץ למסלול זה, הגדיר את תנאי ההעסקה העיקריים במסלולי ההעסקה השונים, מנע העסקה בהתנדבות, העניק תוספת שכר דרמטית לכל חברי הסגל ועוד.

נספח זה קבע את אופן היישום של סעיפים מסוימים בהסכם הארצי משנת 2008 באוניברסיטת בן גוריון. רוב הסעיפים בנספח בוטלו או שונו ב-2012.

הסכם 2012

ההסכם העניק תוספות משמעותיות לשכר ולפנסיה לכל חברי הסגל, ותוספות נוספות למסטרנטים העוסקים בהוראה פרונטלית.

הישג משמעותי נוספות של הסכם 2012 הוא העברתן להעסקה רגילה (“תקנית”) של קבוצות עובדים נרחבות שלא נכללו בהסכמים קודמים והועסקו עד ל-2012 בתנאים פחותים:

שני המכתבים הבאים מגדירים מספר היבטים טכניים של הסכם 2012:

הסכמי 2018-19

ההסכם ה”ארצי” הוא הסכם שנחתם באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר-אילן בלבד. על אף שהיו בו הישגים מסוימים, היה זה הסכם בעייתי, שלא נתן מענה אמיתי לרבות מהסוגיות המרכזיות בהן ביקש הארגון לטפל במשא ומתן, ובהיבטים מסוימים אף הרע את תנאי ההעסקה. לכן, הסכים הארגון שלנו להצטרף אליו רק בכפוף לסדרת תיקונים ושיפורים משמעותיים הנכללים בהסכם המקומי להלן ובמכתבים הנלווים לו:

הסכם קורונה

2023 הסכם פשרה דמי הבראה