אוניברסיטת בן גוריון

מענה על שאלות תלמידים בבחינות פרונטאליות בתקופת הקורונה

סטודנט רשאי לשאול שאלות ולקבל עליהן תשובה בזמן בחינה. ראו בנוהל הבחינות האוניברסיטאי בהתאם להנחיות משרד הבריאות, יש לשמור על ריחוק פיזי, דבר שלא מאפשר למרצה / מתרגל לגשת פיזית לסטודנט כדי לתת מענה לשאלה בכדי לא להפריע לסטודנטים אחרים ולמהלך המבחן, ישנן מספר אופציות לבחירת המרצה / מתרגל כמפורט להלן שימו לב: בשום מקרה, אין […]