ד”ר סטפני לרר

 

מתמודדת לתפקיד: חברת ועד
מחלקה: English as a Foreign Language

פקולטה: מדעי הרוח והחברה

מעמד העסקה: מסלול מקביל זוטר

Maslul Hamakbil, 100% misrah at BGU for 27 years, I teach Advanced Aleph and Advanced Bet English courses plus scientific writing to doctoral students and have been a member of the Vaad Segel Zutar for the past eight years.

Comprised of language and nursing instructors, Maslul Hamakbil is the smallest (and cheapest!) group of zutar workers – the substantial gains we made as a result of the last strike were long overdue. In participating as a member of the union board, I’ve learned a lot about employer/employee relations and, especially, how critical it is to ask the right questions in advance of signing any contract and, before it’s to late, understand one’s employment conditions. For this reason alone, everyone should become more active – join the vaad!