מוחמד עיראקי

 

מתמודד לתפקיד: חבר ועד
מחלקה: המחלקה למיקרוביולוגיה, אימונולוגיה, וגנטיקה
פקולטה: מדעי הבריאות
מעמד העסקה: דוקטורנט

שמי מוחמד עיראקי, דוקטורנט במחלקה למיקרוביולוגיה, אימונולוגיה, וגנטיקה. למדתי באוניברסיטה את כל התארים עד כה וחשוב לי לעזור לחברי הסגל הזוטר בקשיים שיש לנו כתלמידי מחקר ומועסקים בהוראה.

הפקולטה למדעי הבריאות מתנהלת באופן שונה משאר הקמפוס יכול להיות מוצלח במיוחד לייזר גבוה שלה במועדון העובדים. ייצוג מוגבר זה יסייע לחברי הסגל שלנו להכיר את הזכויות שלהם.