ד”ר מתן זיו- אב

 

 

מתמודד לתפקיד: חבר ועד
מחלקה: מתמטיקה
פקולטה: מדעי הטבע
מעמד העסקה: עמית הוראה, מורה מן החוץ

 

אני עמית הוראה במחלקה למתמטיקה. מאז 1994, עבדתי באוניברסיטה כבודק תרגילים, עוזר הוראה, אסיסטנט, מורה מן החוץ, עמית הוראה, ואפילו מתרגל תמורת מלגה

(לפני שמס הכנסה אסר על צורת העסקה זו.)

כחבר ועד בשנה האחרונה הבאתי לקבלת נוהל החלטות חדש, שמאפשר בין היתר ניהול דיונים וקבלת החלטות בדרך אלקטרונית. בנוסף ובעיקר, שיפרתי את הניהול הממוחשב של רשימת החברים למצב שאנו יכולים אפילו לדעת מי וכמה מחברי הסגל חברים בארגון. להמשך אני מעוניין להמשיך לשפר את מחשוב הארגון, יש לי רעיונות לשיפורים בהתנהלות הארגון מול החברים – חלוקת המתנות, הבחירות, טיפול בבעיות מול האוניברסיטה. מכיוון שכחבר ועד קל יותר לפעול בכיוון זה, אני מבקש שוב להיבחר לתפקיד זה.