מרכז הספורט באוניברסיטה

לפרטים נוספים ומחירים מוזלים לעובדים  לחצו כאן