הנחיות ההנהלה בחזרה לשגרה

לחברות וחברי הסגל, שלום

הודות לחיסונים, אנו יכולים לחיות יחד עם הקורונה שכנראה תמשיך ללוות אותנו בשגרת ימינו בשנים הבאות. כדי שנוכל לחזור לקמפוסים של האוניברסיטה בבטחה לאחר פגרת הפסח (מה-4 באפריל 2021), אני מבקש מכל מי שעדיין לא התחסן לעשות זאת, וכמה שיותר מהר. אנו תלויים אחד / אחת בהתנהלותו/ה של השני/ה, ואנו זקוקים לערבות הדדית ולקיחת אחראיות אישית כדי שנוכל לתפקד כקהילה אקדמית מפרה, תוססת ופעילה.

כמו כן, חשוב שנשמור על ההנחיות בכל מקום ברחבי הקמפוסים (שטחים פתוחים, בתוך בניינים, בכיתות, במעבדות, בספרייה, במנזות וכו’) כולל עטית מסכות ושמירה על ריחוק פיזי.

להלן ההנחיות שתהיינה תקפות מה-4/4/2021:

כניסה ויציאה מהקמפוסים של האוניברסיטה:

 • הכניסה לקמפוס תהא לחברי/ות סגל אקדמי (בכיר וזוטר) שהינם/ן בעלי תו ירוק או בדיקה שלילית לקורונה שתקפה עד 72 לפני הצגתה, (להלן: “בדיקה תקפה”) אשר יציגו את התו / הבדיקה התקפה בכניסתם/ן לקמפוס.
 • חברי/ות סגל אקדמי שאינם/ן בעלי/ות תו ירוק או בדיקה שלילית תקפה לא יוכלו ללמד בכיתות היברידיות או בכל כיתה אחרת וימשיכו למלא את חובות ההוראה באופן מקוון. חבר/ת סגל שאינו / אינה בעל/ת תו ירוק אך יש לו/לה בדיקה תקפה, יוכל/תוכל לקיים מעבדות הוראה / הכשרה מעשית וכן להגיע למעבדות המחקר ולמשרדו/ה, אך אינו/אינה רשאי/ת להיכנס לספריות (ההשאלה תיעשה באופן מקוון עם איסוף והחזרת ספרים בכניסה לספרייה).
 • מעבדות המחקר תמשכנה להתנהל על-פי הנחיות התו הסגול המחמיר.
 • מעבדת מחקר שבה כל חברי/ות הסגל, הצוות הטכני ותלמידי/ות המחקר הם/ן בעלי תו ירוק תוכל להתנהל על-פי הנחיות התו-הירוק.
 • חבר/ת סגל אקדמי שאינו/אינה יכול/ה להתחסן מסיבות רפואיות מתבקש/ת להביא אישור רפואי, ולקבל אישור מיוחד (מהביטחון) לכניסה לקמפוס. בכל כניסה לקמפוס ימלא/תמלא הצהרת בריאות ויעבור/תעבור בדיקת חום.
 • חובה על כולם/ן לעטות מסיכה ולשמור על ריחוק פיזי בכל עת.
 • סדרנים ממחלקת הבטחון יעשו בדיקות מדגמיות ברחבי הקמפוס ובכניסה לאולמות / כיתות הלימוד כדי לבדוק שיש תו הירוק למי שנכנס/ת.
 • הפקולטה למדעי הבריאות תתנהל על-פי ההנחיות הרלוונטיות למקצועות הבריאות.

כניסה ויציאה מכיתות הלימוד:

 • חברות וחברי סגל שקורסיהם/ן שובצו בכיתות ההיברידיות ילמדו בכיתות (אלא אם כן הם אינם בעלי תו ירוק – ראו למעלה) – לינק לסרטונים ומידע על השימוש בכיתות ההיברידיות.
 • ניתן להמשיך ללמד קורס שלא שובץ בכיתה היברידית באופן מקוון – יש להודיע על כך למזכירות המחלקה ולסטודנטים.
 • לידיעתכם/ן: הכניסה לכיתות הלימוד לסטודנטים/יות בעלי/ות תו הירוק בלבד וברישום מראש באמצעות אפליקציה ייעודית.
 • אין ישיבה בשורה הראשונה בכיתה, ועל הסטודנטים/יות לשבת רק במקומות המסומנים כמותרים לישיבה, ולהשאיר מושב אחד לפחות פנוי בין אחד לשני.
 • בתום השיעור, נא לבקש מהסטודנטים/יות לפנות כמה שיותר מהר את הכיתה ולצאת מהבניין כדי לאפשר כניסה בטוחה לבאים אחריהם לשיעור הבא.
 • לאחר סיום השיעור, נא שוחחו עם הסטודנטים/יות באוויר הפתוח ולא בכיתה.
 • כל השיעורים, בין אם בכיתות ההיברידיות ובין אם בכיתות רגילות יוקלטו עבור סטודנטים שאינם יכולים להגיע פיזית או להתחבר סינכרונית (בכיתות בהן אין מערכת היברידית, נא להקליט את השיעור באמצעות הזום ולשתף את המצגת דרך האפליקציה עבור סטודנטים שלא יכולים להגיע).
 • מרצה שאינו/אינה מקליט/ה את השיעור מחויב/ת במציאת פתרון אחר עבור הסטודנטים שאינם יכולים להגיע לשיעור.
 • בקורסים המתקיימים באופן היברידי ויש בהם נוכחות חובה, הגעה פיזית או התחברות באופן מקוון תחשב כנוכחות של הסטודנטים.
 • סטודנטים/יות שאינם/ן בעלי תו ירוק יכולים/ות להגיע למעבדות ההוראה ולהכשרות מעשיות שתמשכנה להתנהל על פי התו הסגול (שמירת מרחק של 2מ’ וכמות קטנה יותר של סטודנטים).

פעילות נוספת בקמפוסים:

 • כנסים אקדמיים פנימיים, סמינרים מחלקתיים – ניתן לקיים במקום סגור עד ל-20 משתתפים (במרחב המאפשר שמירה על ריחוק פיזי סביר ועטית מסכות). ישיבות עבודה – עד 10 אנשים.
 • ישיבה במנזות תהיה על-פי התו הירוק בלבד.
 • הפגנות בקמפוס: עפ”י תקנון פעילות פוליטית, באישור ממונה קורונה ובתנאי של קיום מרחק 2 מטרים בין מפגין למפגין.
 • מותר לקיים אירועים (כגון הרמת כוסית) – אם האירוע בתוך בניין, עד 20 משתתפים בישיבה; בחוץ, עד 50 משתתפים בישיבה. בכל מקרה, אוכל ניתן להגיש במנות אישיות בלבד.
 • כניסת ילדיכם/ן הקטנים/ות לאוניברסיטה לא תתאפשר.

אנו תקווה שרמת התחלואה תמשיך לרדת וכי לא יהיו סגרים נוספים או שינויים בהנחיות שיחייבו חזרה להוראה מקוונת בלבד.

להתראות בקמפוסים,

חיים

Dear Faculty,

Thanks to the vaccines, we are now able to live with the Coronavirus and start to return to a semblance of normality. However, in order to do that, it is crucial that as many people as possible are vaccinated. Our intention is to open the campuses of the university and try and bring back to campus as much of academic life as possible after the Pesach break (4th April 2021). To do this successfully, we need everyone to behave responsibly for the sake of others as we are truly dependent on each other.

It is crucial that we continue to uphold the guidelines everywhere on campus (whether outside, indoors, in the classrooms, labs, libraries and cafeterias) including the wearing of masks and keeping physical distance from others where necessary.

Below are the guidelines that will be in place from the 4th April 2021:

Entering / Exiting the Campuses

 • Entrance to the campus will be possible for all faculty (senior and junior) who can present a Green Pass or a negative coronavirus test from the last 72 hours when entering the campus.
 • Faculty who do not have a Green Pass will not be able to teach in the hybrid classrooms or in any other classroom and will continue to teach online. Faculty who do not have a Green Pass, but do have a negative coronavirus test will be able to lead their teaching labs / professional training and go to their research labs or offices. They are not permitted to enter the libraries (borrowing will continue to be done online picking up the books at the library entrance).
 • Research labs will continue to function according to the “Purple Label” guidelines, however, a research lab where faculty, technical staff and research students all have a green passport can function under the Green Pass guidelines.
 • Faculty who for medical reasons are unable to be vaccinated are requested to bring a letter from their doctor and will receive permission (from the Security Unit) to enter the campus. On entry to the campus, they will need to fill in a health declaration and have their temperature taken.
 • The wearing of masks is obligatory on campus.
 • There will be spot-checks carried out by the Security Unit around campus and at the entrance to classrooms to ensure that the guidelines are followed.
 • The Faculty of Health Sciences will follow the guidelines set out for the Health professions.

Entering / Exiting Classrooms

 • Faculty who are scheduled to teach in the hybrid classrooms will teach in the classrooms (unless they do not have a Green Pass – see above). Click here for information on how to use the hybrid classrooms.
 • Courses not being held in hybrid classrooms can continue to be taught online  – please let your secretariat and the students know ahead of time.
 • FYI – only students who have a Green Pass are allowed to enter the classrooms and they have to register ahead of time using an application that has been developed for this purpose.
 • In the classroom, there is no sitting in the front row and the students are requested to sit only in places that are marked for that purpose and with an empty seat between each student.
 • At the end of the lecture, please ask the students to vacate the classroom and building as soon as possible so as to allow the next group of students to enter safely.
 • If you wish to continue talking with students after the lecture, please do so in the open air and not in the classroom.
 • You are requested to continue recording all your lectures for students unable to attend (if you are teaching in a non-hybrid classroom, please use the Zoom on your computer to record and share the screen with the PowerPoint presentation).
 • If you are not recording your lectures, it is your responsibility to find a solution for students who are unable to attend.
 • Courses taking place in hybrid classrooms where attendance is obligatory, physical or online attendance is acceptable.
 • Students without a Green Pass are permitted to come to teaching labs / professional training which will continue to be held according to the “Purple Label” guidelines (2m between each student and a smaller group of students).

Additional Activities on Campus

 • Conferences, Departmental Seminars – up to 20 attendees indoors (in a room which safely allows for this number following guidelines). Meetings – up to 10 people.
 • Eating in cafeterias will be according to the Green Passport guidelines.
 • Demonstrations can be held according to the guidelines for demonstrations, with prior approval from BGU’s Coronavirus Supervisor, and keeping physical distance between demonstrators.
 • Departmental social events – up to 20 attendees if held inside and up to 50 attendees outside. All participants must be seated whether inside or outside. Food can only be provided in personal portions (not a buffet).
 • Children are not allowed to be brought on campus.

We hope that the numbers of sick people with the virus will continue to decrease swiftly and that there will not be any more national lockdowns that will force us back online again.

Looking forward to seeing you all on campus,

Chaim

Prof. Chaim Hames

Rector
פרופ’ חיים היימס
רקטור

rector@bgu.ac.il | Tel: +972-8-6461223
Fax: +972-8-647-9434