השגחה בבחינות תמורת תשלום נוסף


אנו עומדים בפתחה של תקופת בחינות מאתגרת, בצל משבר הקורונה. האוניברסיטה נערכת לקיום בחינות בזום ובחינות פרונטאליות ועליה לגייס בדחיפות משגיחים נוספים. לכן פנתה הנהלת האוניברסיטה אל הנהגת הארגון וביקשה את הסכמתנו להציע לכם לקחת חלק במערך ההשגחה בבחינות, בתמורה לתשלום, על פי המתווה הבא:

  1. ההצעה מיועדת לדוקטורנטים, עמיתי הוראה, מורים מן החוץ ומורים במסלול המקביל בלבד
  2. תעריף התשלום בגין ההשגחה הינו 50 ש”ח לשעה
  3. ההתגייסות להשגחה בבחינות נתונה לבחירתכם, היא איננה חלק מעבודתכם האקדמית השוטפת, ולא תהיה לה כל השלכה על המשך העסקתכם כחברי סגל אקדמי זוטר
  4. ההעסקה כמשגיחים תעשה על ידי מדור בחינות ובגינה יוצא מנוי נוסף (על בסיס שעתי), המנותק מהמנוי כסגל אקדמי זוטר. לפיכך הארגון לא יוכל לייצג אתכם לכל עניין הכרוך בעבודה זו
  5. ההשגחה תעשה במחלקות שאינן מחלקת האם שלכם ובכל מקרה לא תהיה בקורס שבו אתם מרצים/מתרגלים/בודקי תרגילים
  6. המבחנים יתקיימו בימים א’-ה’, בשלוש משמרות (בוקר, צהריים, ערב). ביום ו’ תתקיים משמרת אחת (בוקר)
  7. כל משמרת תמשך כ-4 שעות
  8. יש להתחייב על 3 משמרות בשבוע. ניתן לבצע עד שתי משמרות ביום
  9. על המשגיחים להיות בעלי אמצעים לביצוע השגחה בזום (מחשב מתאים עם מצלמה ומיקרופון)
  10. המשגיחים שיבחרו למשימה יעברו הדרכות על אופן ביצע ההשגחה

המעוניינים לעבוד בהשגחה בבחינות יפנו במייל ל [email protected] עד לתאריך 1.7.20.

שימו לב!

אם נתבקשתם להשגיח על בחינה “בהתנדבות” או הופעל עליכם לחץ להציע עצמכם לעבודת השגחה, זאת חריגה מן ההבנות שלנו עם ההנהלה. אנא עדכנו אותנו

ידוע לנו על מקרים אחדים שבהם חברי סגל כבר נדרשו להחליף את המשגיחים בבחינות שנערכו בסמסטר זה. גם במקרה זה אנא פנו אלינו.