מענה על שאלות תלמידים בבחינות פרונטאליות בתקופת הקורונה

  • סטודנט רשאי לשאול שאלות ולקבל עליהן תשובה בזמן בחינה. ראו בנוהל הבחינות האוניברסיטאי
  • בהתאם להנחיות משרד הבריאות, יש לשמור על ריחוק פיזי, דבר שלא מאפשר למרצה / מתרגל לגשת פיזית לסטודנט כדי לתת מענה לשאלה
  • בכדי לא להפריע לסטודנטים אחרים ולמהלך המבחן, ישנן מספר אופציות לבחירת המרצה / מתרגל כמפורט להלן
  • שימו לב: בשום מקרה, אין לחייב את המרצה / מתרגל להיכנס לכיתה ולהסתובב בין הנבחנים

אופציה 1: מענה על שאלות בכתב

הסטודנט יירשום את שאלות על פתק בציון מס’ הנבחן ומקום הישיבה בכיתה (מספר כיתה, שורה, כסא), והשאלה תוצא ע”י המשגיח/ה למרצה / מתרגל שימסור את תשובתו בכתב. במידה והשאלה רלוונטית לכלל הנבחנים, התשובה תירשם על הלוחות בכיתה (כיתות) הבחינה.

אופציה 2: מענה על שאלות מחוץ לכיתה

מרצה/מתרגל יושב מחוץ לחדרי הבחינה עם שני שאלוני בחינה (עותק אחד לשימוש הנבחן לצורך התייחסות לשאלה והשני נשאר קבוע בידי המרצה / מתרגל). בתיאום עם המשגיח/ה הסטודנט יוצא אל המרצה / מתרגל כדי לקבל מענה.

בבחינות מרובות סטודנטים, המרצה / מתרגל יקצה לכל חדר/ אזור בחינה זמן קצוב, ויעבור בין אזורי הבחינה בצורה שיטתית.  

בכל עת, המרצה והנבחן יהיו עם מסיכות.