תוספת שכר ינואר 2020

בינואר 2020 ניתנה תוספת השכר השלישית לחברי הסגל במסגרת ההסכם הקיבוצי החדש (למעט עמיתי הוראה שאינם מקבלים תוספת במועד זה). פירוש הדבר שמחודש זה ואילך השכר המשולם לחברי הסגל גבוה מכפי שהיה עד דצמבר 2019.
בהמשך תקופת ההסכם ימשיך השכר לעלות השכר בשש “פעימות” נוספות.

גובה התוספת

תוספות למסלולי העסקה במינוי סמסטריאלי

כל הסכומים בתוספת בש”ח לשכר החודשי למשרה מלאה

מסלול העסקה התוספת שניתנה בינואר 2020
(פעימה 3 בלבד)
התוספת המצטברת שניתנה עד כה במסגרת ההסכם
(פעימות 1-3)
עוזר הוראה (תלמיד תואר שני או ראשון) 129.61 ₪   412.55 ₪
אסיסטנט/מדריך (תלמיד תואר שלישי) 115.37 ₪ 308.36 ₪
מורה במסלול המקביל 115.37 ₪ 308.36 ₪
עמית הוראה לא ניתנה 279.48 ₪
מורה מן החוץ 1 98.1 ₪ 263.7 ₪
מורה מן החוץ א 150.9 ₪ 402.3 ₪
מורה מן החוץ ב 195 ₪ 520.5 ₪

הערות: עבור מורה מן החוץ – משרה מלאה = 8 יחידות הוראה

למורים במסלול המקביל ניתן בנוסף לתוספות לטבלת השכר גם מענק סמסטריאלי מיוחד (המשולם בדצמבר עבור סמסטר א)

תוספות לעובדים בשכר שעתי

כל הסכומים בתוספת לש”ח לתעריף שעת עבודה אחת

דרגה התוספת שניתנה בינואר 2020  (הפעימה השלישית) התוספת המצטברת שניתנה עד כה במסגרת ההסכם
100 (הרצאה או תרגול פרונטלי) 4.64 ₪   14.72 ₪
200 (הדרכת מעבדה או תרגול מעשי) 3.37 ₪ 10.43 ₪
300 (בדיקת תרגילים/בוחן מעשי ע”י תלמיד תואר שני או שלישי) 1.69 ₪ 4.72 ₪  
400  (בדיקת תרגילים/בוחן מעשי ע”י תלמיד תואר ראשון) 1.16 ₪ 3.68 ₪