שינוי בהחזר הוצאות הנסיעה

במסגרת ההסכם הקיבוצי החדש (מאוגוסט 2019) חל שינוי באופן תשלום החזר הוצאות נסיעה לחלק מחברי הסגל.

על מי חל השינוי?

עוזרי הוראה (תלמידי תואר ראשון ושני), אסיסטנטים/מדריכים (דוקטורנטים) ומורים במסלול המקביל שהחלו לעבוד באוניברסיטה בשנה”ל תשע”ט (2018-19) או לאחריה.
בנוסף, חל השינוי על מי שעברו במהלך תשע”ט או לאחר מכן ממעמד עוזר הוראה למעמד אסיסטנט (כלומר, התחילו בלימודי דוקטורט), גם אם עבדו באוניברסיטה לפני תשע”ט.

לכל שאר חברי הסגל, לא יחול שינוי באופן תשלום החזר הוצאות הנסיעה.

מהו השינוי? עבור חודשיים בכל סמסטר – יידרש דיווח נסיעות בפועל


חברי הסגל המושפעים מן השינוי ומועסקים בסמסטר א תש”פ קיבלו קצובת נסיעה אוטומטית במהלך ארבעת החודשים בסמסטר בהם מתקיימים לימודים (אוקטובר-ינואר). סכום הקצובה חושב לפי היקף משרתם, כמוסבר כאן. אולם כדי לקבל החזר עבור החודשים פברואר-מרץ, יידרשו להגיש דיווח נסיעות בפועל. את הדיווח מגישים בעזרת הטופס הזה.

הבהרה: עמיתי הוראה ומורים מן החוץ המתגוררים מחוץ לב”ש נדרשים להגיש דיווח נסיעות בכל חודש בסמסטר (ההסכם הקיבוצי החדש לא שינה זאת.)

הסבר על דיווח נסיעות בפועל:

  • יש להגיש טופס דיווח נפרד עבור כל חודש. 
  • את הטופס ניתן לשלוח במייל למזכירות המחלקה שלכם. אין צורך להדפיס אותו. אין צורך לצרף קבלות או כרטיסי נסיעה. 
  • חלק מן העמודות המופיעות בטופס אינן רלבנטיות לנו: אין צורך למלא שעת יציאה וחזרה ומרחק בק”מ.
  • ניתן לבקש החזר עבור כל יום בו הגעתם לאוניברסיטה לצורך עבודתכם, בין אם כדי ללמד, לבדוק עבודות או בחינות, להעביר שעת קבלה וכיו”ב. גם אם באותו יום בו אתם עובדים, הקדשתם זמן גם לעניינים אחרים (כגון לימודים או מחקר) – מגיע לכם החזר עבור הנסיעה.
  • בחודש שלאחר הגשת הדיווח, חשוב לבדוק בתלוש השכר שקיבלתם את ההחזר שביקשתם. אנו נתקלים בכל שנה בטעויות בעניין זה, ולכן אל תוותרו על הבדיקה. 

אני עדיין לא לגמרי בטוח/ה האם עליי להגיש דיווח נסיעות – איך לוודא?

הביטו בתלוש השכר של חודש פברואר. אם כבר מופיעה שם קצובת נסיעה אוטומטית כמודגם בתמונה – אינכם צריכים להגיש דיווח. אם לא מופיעה, הגישו טופס דיווח.

מדוע חל שינוי בהחזר הוצאות הנסיעה?

לשינוי זה שתי סיבות עיקריות: ראשית, תשלום החזר אוטומטי גם בחודשים בהם לא מתקיימים לימודים ובהם רבים מחברי הסגל כלל אינם נדרשים להגיע לאוניברסיטה לצורך עבודתם (למשל החודשים אוגוסט-ספטמבר), עלול להיתפס כסותר את הגדרתם החוקית של החזרי הוצאות נסיעה כהחזרים על הוצאות בפועל ולא כתוספת שכר. בעקבות כך דרש הממונה על השכר במשרד האוצר, במסגרת המשא ומתן על ההסכם הקיבוצי משנת 2019, לבצע שינוי באופן חישוב ההחזר.
מאידך, יש חברי סגל רבים שדווקא בחלקים מתקופת הבחינות נדרשים לימי הגעה רבים יותר לקמפוס (שעות קבלה רבות יותר, נוכחות בבחינות ובדיקתן ועוד). לחברי סגל כאלה שהיקף משרתם נמוך, הקצובה ששולמה עד כה לא כיסתה לעתים את ההוצאות בפועל. האפשרות להגיש דיווח על ההוצאות בפועל תפתור בעיה זו.
כדאי להעיר, שבמהלך המשא ומתן נעשה ניסיון לכפות עלינו “תקרות” על סכום ההחזר שהיו גורמות לכך שחברי סגל רבים היו מקבלים החזרים נמוכים משמעותית מההוצאה בפועל. בזכות המאבק המשותף שלנו, ניסיון זה נבלם.