עדכונים לגבי המתווה לסיום המאבק, שכר אודות בדיקת בחינות וקורסי קיץ

>>> גם במהלך חודשי הקיץ יתקיימו שעות קבלה במשרדנו – בניין בית הסטודנט, חדר 111,
ימים א’-ה’ בין השעות 10:00-14:00
מוזמנים ומוזמנות להגיע עם כל שאלה או בעיה הקשורה לתנאי ההעסקה או להגיע עם תלוש שכר לקריאת תלוש שכר.

>>> בעקבות המאבק שהסתיים לפני כשבועיים בסיכומו לא יחולו שינויים מבניים בפקולטה למדעי הרוח והחברה, אנו פונים אליכם במידה ולא מיישמים את ההסכמות במחלקותיכם כפי שנדרש, או שיש לכם שאלות שונות בנושא המתווה. אנא פנו אלינו במייל בכל עניין.
* המתווה הסופי יחד עם ההסכמות מצורף למייל הנוכחי.

>>> שכר אודות בדיקת בחינות:
סטודנט/ית לתואר שני או שלישי? קיבלת הצעה לבדיקת בחינות או עבודות באופן חד פעמי? שכרך הוא כ-69 ש”ח לשעה!
פירוט נוסף בקישור הבא – החל מעמוד 3:
http://mass.bgu.ac.il/npdf.php?fn=2-2b829d8109b4b1ff59645.pdf

>>> קורסי קיץ:
בימים אלו המחלקות מחפשות מרצים ומתרגלים לקורסי הקיץ, הנפתחים בהתאם למספר הנרשמים.
פניתינו בתחילת שנת תשע”ד לקיום מועדי הרשמה מוקדמים לקורסי הקיץ שנועדו להקל על עומס הלימודים לא נענתה, ולכן ההחלטה על קיומם או ביטולם נעשית ברגע האחרון.
כבכל סמסטר, אינכם/ן מחוייבי/ות להוראה בקורס הקיץ כל עוד לא נחתם סיכום תנאי העסקה בינכם/ן לבין המחלקה או קיבלתם כתב מינוי רשמי לקורס זה.