תמיכה במועצת העובדים של הסגל המנהלי והטכני

בימים אלו חברינו וחברותינו מהסגל המנהלי והטכני מקיימים תהליך מורכב של מו”מ מול הנהלת האוניברסיטה, בדרישות לפצות על שחיקת שכרם והשוואת תנאיהם לאלו של בעלי תפקידים דומים באוניברסיטאות אחרות.

נכון לעת זו, ההתקדמות במו”מ נעצרה, ומועצת העובדים של הסגל המנהלי והטכני יכולה לפנות לצעדים ארגוניים.
אנו קוראים לכם לפעול בסולידריות הנדרשת, לתמוך בעובדים במחלקות השונות ובוועד המייצג אותם, ולחזק ידיהם.

מצורף מכתב שנשלח מטעם ארגון הסגל האקדמי הזוטר למנכ”ל האוניברסיטה, דוד ברקת, בתקווה שיביא לפתרון הקשיים ומיצוי המו”מ בהקדם.