עדכון מהבחירות ומהמשא-ומתן

אנחנו שמחים לפרסם את תוצאות הבחירות שנערכו ביום רביעי:
לועד העובדים נבחרו 18 חברי וחברות ועד ו-2 חברי ועדת ביקורת.
ראדה ארצי-מדבריק נבחרה ליו”ר הועד,
ענת לובזנס נבחרה למזכ”ל הארגון.

אנחנו מאחלים הצלחה רבה לכל הנבחרים החדשים והותיקים!

נרצה גם להודות לועד ובעלי התפקידים היוצאים, שהובילו את הארגון במהלך שנת תשע”ג:
אסף בונדי, המזכ”ל היוצא, שהשקיע את מיטב זמנו ומרצו בבנית הארגון, ביצירת קשרים חמים עם ארגוני סגל זוטר נוספים, ועשה לילות כימים – פשוטו כמשמעו – כדי לדאוג לתנאי ההעסקה של העובדים וליישומו של ההסכם הקיבוצי האחרון.
עופר דגן, ממלא מקום יו”ר הועד, שהקדיש מזמנו בכל עת, הוביל החלטות ונתן ידו לכל משימה מורכבת כפשוטה.
לועד העובדים וכל מי שהצטרף לדרך ולעשיה – תודה!

בחודש החולף התנהלו שני משאים ומתנים עם נציגי הנהלת האוניברסיטה- הראשון, בעקבות סכסוכי העבודה וקשיים נוספים שהובילו ליציאה לעיצומים ושביתה בת יום, והשני תחת חסותו של בית הדין לעבודה בנוגע למרצות העוסקות בהוראת העברית. אנחנו מקווים שהדיונים ימשיכו להתנהל באווירה נעימה ויעילה, כפי שהיה בחודש האחרון.
בשני אפיקי הדיון התרחשו התקדמויות (בנוגע למינויים השנתיים בפקולטה למדעי הטבע, מגבלות על ההעסקה לפי שעות של עוזרי הוראה, ישום כתבי ההתחייבות והסדרת תנאי ההעסקה של חברי וחברות הסגל במסלול המקביל), ואנחנו מקווים להגיע להסכמות כתובות ולקבל את פסיקתו של ביה”ד הארצי בקרוב.

שלכם\ן ובשבילכם\ן –
נציגי ארגון הסגל האקדמי הזוטר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב