זכויות נשים בהריון וחופשת לידה

חברות סגל זוטר:

מתוך דפי המידע לחברי סגל זוטר מטעם משאבי אנוש באוניברסיטה:

חברת סגל הנמצאת בחודש חמישי להריונה נדרשת לדווח מידית למזכירת המחלקה ולוודא שהמזכירה מעבירה את המידע למתאמת המתאימה ביחידה לסגל אקדמי זוטר . חברת סגל שילדה זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות מיום הלידה. בתקופה של 14 שבועות זכאית חברת הסגל לדמי לידה מהביטוח הלאומי. תביעה מביטוח לאומי תתבצע ע”י פניה למדור שכר באוניברסיטת בן גוריון, טל: 6472691-08. 12 השבועות הנוספים הינם ללא שכר וללא דמי לידה .על חברת הסגל להודיע למדור סגל אקדמי זוטר על מועד חזרתה מחופשת הלידה . הערה: חל איסור מוחלט על עבודה בתקופת חופשת לידה.

 

החוק למניעת פיטורי נשים בהריון ונשים בעת טיפולי הפריה:

לפי החוק, חל איסור לפטר נשים בהריון או בחופשת לידה. אם קיבלתן בקשה מהמחלקה לכתוב כי אתן מבקשות לסיים את ההעסקה או מסכימות לסיום ההעסקה או אם יצרו איתכן קשר ממשרד הכלכלה לגבי סיום ההעסקה שלכן – אנא פנו אלינו בהקדם!

למידע נוסף לגבי האיסור לפיטור נשים בהריון.

האיסור על הפגיעה בהיקף העסקת העובד/ת חל גם במהלך חופשת הלידה ו-60 יום לאחריה. למידע נוסף

שימו לב – אסור לפטר גם נשים במהלך טיפולי פוריות. למידע נוסף

הארכת לימודים למשך שנה ומלגת קיום לסמסטר אחד נוסף לדוקטורנטיות שילדו במהלך התואר:
למידע נוסף כנסו לאתר האוניברסיטה -> בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים -> לסטודנטים -> מידע לסטודנט -> התאמות בעקבות הריון, לידה, טיפולי פוריות או אימוץ