שכר לפי מסלולים ודרגות

להלן טבלאות השכר שתהיינה בתוקף במהלך שנת 2021. בספטמבר 2021 צפויה תוספת שכר נוספת במסגרת ההסכם הקיבוצי, וכל הטבלאות תתעדכנה:

עוזרי הוראה – תלמידי תואר ראשון ושני

אסיסטנטים/מדריכים – תלמידי דוקטורט

עמיתי הוראה

מורים במסלול מקביל