הוותק לפיו משולם השכר

מרבית חברי הסגל האקדמי הזוטר זכאים לתוספת ותק לשכרם.

שימו לב: מורים מן החוץ ועובדים בשכר שעתי אינם צוברים ותק ועמוד זה אינו רלבנטי להם.

איך מחשבים את הותק?

הותק באוניברסיטאות מחושב לפי שירות צבאי/לאומי וזמן שעבר מאז קבלת תואר ראשון ושני, ולא לפי משך העסקתכם באוניברסיטה, והוא מתקבל מחיבור המספרים הבאים:

  •  שנת ותק עבור כל שנת שירות חובה בצה”ל/שירות לאומי (שימו לב: שירות בקבע אינו רלבנטי)
  •  שנת ותק עבור כל שנה שעברה מסיום תואר ראשון ועד סיום תואר שני. אם אין לכם תואר ראשון, התעלמו מסעיף זה. אם יש לכם תואר ראשון, אך לא תואר שני – זהו פשוט מספר השנים מסיום התואר הראשון עד היום
  • שנה וחצי של ותק עבור כל שנה שעברה מסיום התואר השני

דוגמאות:

תלמיד תואר שני ששירת שלוש שנים בצה”ל וסיים את התואר הראשון לפני שנה וחצי, זכאי ל-4.5 שנות ותק.

מרצה בעלת תואר ד”ר, ששירתה שנתיים בצה”ל, סיימה תואר ראשון לפני 10 שנים ותואר שני לפני 7 שנים, זכאית ל-15.5 שנות ותק, לפי החישוב:

2 + 3 + 1.5*7 = 15.5

 עם זאת, בכל מסלול העסקה יש ותק מקסימלי שניתן לצבור. אם הגעתם אליו, הוותק שלכם מפסיק לעלות:

הותק המקסימלי שניתן לצבור

 

מסלול העסקה ודרגה

מקסימום שנות ותק שניתן לצבור

עמית הוראה ב

30

עמית הוראה א

15

עמית הוראה 1

15

מורה משנה במסלול המקביל

25

מורה עוזר ב במסלול המקביל

20

מורה עוזר א במסלול המקביל

15

דוקטורנט בדרגת מדריך

25

אסיסטנט ב

20

אסיסטנט א

15

עוזר הוראה (בכל דרגה)

15

דוגמה:

עמית הוראה בעל תואר שני (עמית הוראה בדרגה א) ביצע שלוש שנות שירות חובה, סיים תואר ראשון לפני  12 שנים ותואר שני לפני 10 שנים. לכאורה היה אמור להיות זכאי ל-20 שנות ותק, לפי החישוב:
3 + 2 + 1.5*10 = 20

אולם, הוותק  המרבי שניתן לצבור כעמית הוראה בדרגה א הוא 15 שנים, ולכן 15 הוא הוותק לפיו יחושב שכרו.

כדאי לבדוק שהותק שלכם נכון

לעתים נופלות טעויות בחישוב הותק. טעות כזו עלולה לגרום לאבד לכם לאבד עשרות ואפילו מאות ש”ח משכרכם. הותק אמור להופיע בתלוש השכר>תיבת פירוט תשלומים>מידע נוסף>ותק לתשלום-הצגה

שימו לב:

  • הותק מתעדכן במחשבי האוניברסיטה אחת לשנה,  ב-1/4. לכן עשוי להיות פער של עד כשנה בין הותק המגיע לכם לפי החישוב לעיל לבין הותק שיופיע בתלוש שלכם.
  • מסיבות טכניות הנוגעות למערכת תלושי השכר, אם אין לכם תואר ראשון, הותק לא יוצג בתלוש השכר שלכם. למרות זאת, שנות הותק משירות החובה/לאומי שלכם יילקחו בחשבון בקביעת שכרכם, אם העברתם תעודת שחרור למדור סגל אקדמי זוטר במשאבי אנוש. אם אינכם בטוחים שהעברתם אליהם תעודה זו, פנו למתאמת שלכם במדור.

אם הותק המופיע בתלוש נמוך בשנה או יותר מהוותק שלו אתם זכאים, מומלץ לפנות למתאמת שלכם במדור סגל אקדמי זוטר. בקשו גם תיקון רטרואקטיבי.

בכל קושי ושאלה, אפשר כמובן להיעזר בנו.