מצגת מאספה כללית 9.1.2013

להלן מצגת שהוצגה ונדונה באספה הכללית שהתנהלה בתאריך 9.1.2013