מענק התמדה חד פעמי

מענק התמדה חד פעמי בסך 1500 ש”ח (למשרה מלאה) ישולם לחברי סגל בהתאם לקריטריונים בהסכם:

  • מי שהועסק בשנת תשע”ט ישולם לו מענק על סך 500 ש”ח במשכורת ספטמבר/ אוקטובר (או נובמבר למי שחל עיכוב בהזנת המינוי)
  • מי שימשיך להיות מועסק בשנת תש”פ ישולם לו מענק על סך 500 ש”ח במשכורת אוקטובר 2020
  • מי שימשיך להיות מועסק בשנת תשפ”א ישולם לו מענק על סך 500 ש”ח במשכורת אוקטובר 2021

למי שהועסק מתחת למשרה מלאה, אך בשנות הזכאות, ישולם לו החלק היחסי של משרתו באותה השנה. למשל, מי שהועסק ב30% משרה בשנת תש”פ, ישולם לו בחודש אוקטובר 2020 מענק על סך 150 ש”ח. במידה ומשרתו תעלה בשנה שאחרי ל-70% משרה, ישולם לו מענק על סך 350 ש”ח באוקטובר 2021

למענק זכאים חברי הסגל בכל הדרגות, כולל מורי המסלול המקביל אשר זכאים למענקי התמדה נוספים ונפרדים.