שי להורים חדשים וחדר הנקה

הארגון מעניק שי לאם חברת הארגון או לחבר הארגון שאשתו ילדה (אין כפל מבצעים במקרה ששני בני הזוג חברי הארגון).

השי תקף גם במקרים של אימוץ או אומנה.

לקבלת ההטבה יש להציג את תעודת הלידה (או ספח ת.ז בו רשום תאריך הלידה או כל מסמך רשמי אחר) ותעודת עובד/ת הסגל אקדמי זוטר. 

השי יינתן עד שנה מהלידה/אימוץ.

חדר הנקה

  חדר ההנקה  ממוקם בחדר 159 בבית הסטודנט. אמהות מניקות המעונינות להשתמש בחדר מתבקשות לפעול בדרך הבאה:

לפנות לרחל בלבן פרומוביץ, רכזת התאמות לסטודנטיות בהריון בדיקנאט הסטודנטים בטלפון 08-6479202 או במייל [email protected]

 על מנת שתוכלי להיכנס יש לדאוג שכרטיס העובד שלך ממוגנט.

  המגנוט נעשה ביחידת הביטחון בבניין 26 חדר 101

ימים א’-ה’  09:00-15:00.

בעת הכניסה יש להעביר את הכרטיס  ולראות שנורה ירוקה קטנה נדלקת.

חברות הארגון תקבלנה ללא תשלום ערכה לחיבור למכונת השאיבה.

 על מנת לקבל את ההתאמות יש להעביר טופס בקשה ראשוני ואישור רופא על הריון או אישור לידה לרחל בלבן פרומוביץ