כללים להענקת מלגות קיום לתלמידי מחקר

אוניברסיטת בן- גוריון בנגב מעניקה מלגות קיום לחלק מתלמידי המחקר. תלמיד

מחקר לעניין זה הינו תלמיד לתואר שני במסלול עם תיזה, תלמיד לתואר שלישי

ומשתלם בתר דוקטור, הלומד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב באחד או יותר מתחומי

הלימוד המתקיימים בה. מטרת המלגות לאפשר למקבליהן להקדיש את זמנם

ללימודים ומחקר. המלגות מוענקות על בסיס הישגים אקדמיים.

נוהל מלגות 2013: