הצעת תקציב 2014

להלן הצעת התקציב לאישור באספה הכללית ב-1/4/2014

2014 badget