היקף משרה עבור הוראה פרונטלית

הבהרה: עמוד זה מסביר כיצד לחשב היקף משרה עבור הוראה פרונטלית (הרצאה, תרגול, הדרכת מעבדה או סיורים וכו’).
מאידך, אם אתם מועסקים ב”עזרה בהוראה” (בדיקת עבודות או בחינות, קיום שעות קבלה וכו’) בקורס שאינכם מלמדים בו, ההסבר בעמוד זה אינו מתאים לכם ועליכם לעיין כאן.

 היקף המשרה עבור הוראה פרונטלית תלוי במספר השעות האקדמיות שאתם מלמדים בכל שבוע. שוויה של כל שעה אקדמית שבועית תלוי בסוג ההוראה (הרצאה, תרגול, הדרכת מעבדה/סיור וכו’) ובמסלול ההעסקה, כמתואר בטבלה הבאה:

מעמד באוניברסיטה אחוז משרה עבור כל שעת הרצאה או תרגול שבועית אחוז משרה עבור כל שעה שבועית של הדרכת מעבדה, סיור וכו’
סטודנט לתואר ראשון, שני או שלישי (עוזר הוראה או אסיסטנט/מדריך)

 

12.5% 9.09%
עמית הוראה

 

10% 7.27%
מורה במסלול המקביל

 

 

עבור הרצאה: 6.25%

עבור תרגול:  מומלץ להיוועץ בארגון

מומלץ להיוועץ בארגון

דוגמאות:

  • היקף המשרה של סטודנטית המתרגלת שעתיים בשבוע הוא  25%, כי 2*12.5% =25%.
  • היקף המשרה של סטודנט המדריך ארבע שעות מעבדה בשבוע הוא 36.36%, כי 4*9.09% = 36.36%
  • היקף המשרה של עמיתת הוראה המעבירה הרצאה של שלוש שעות בשבוע הוא 30%
  • היקף המשרה של מורה במסלול המקביל המרצה במשך 4 שעות בשבוע הוא 25%, כי 4*6.25% =25%

 

שימו לב: היקף המשרה נקבע עפ”י מספר שעות ההוראה האקדמיות בשבוע. לדוגמה, יש מחלקות בהן מועברים שיעורים בני שעה וחצי, החל מרבע שעה לאחר שעה מסוימת (למשל מ-10:15 עד 11:45). שיעור שכזה נחשב כשתי שעות אקדמיות בחישוב היקף משרה.

הוראה לא רציפה

יש קורסים בהם ההוראה אינה מתקיימת בשעות קבועות בכל שבוע בסמסטר. לדוגמה, מעבדה במסגרתה מועברים רק ארבעה שיעורים בני 6 שעות כ”א לאורך הסמסטר או קורס “דחוס” הנלמד כולו בשבוע אחד, במהלכו מועברות 20 שעות תרגול וכו’.

במקרה כזה מחשבים את היקף המשרה לפי המספר הממוצע של שעות הוראה בשבוע. בסמסטר תקני יש 13 שבועות הוראה, ולכן מחשבים כך:

מספר שעות ההוראה הממוצע בשבוע =

סך הכל שעות ההוראה לאורך הסמסטר חלקי 13 שבועות

דוגמה: סטודנט מעביר מעבדה הכוללת 4 שיעורים בני 6 כ”א לאורך הסמסטר. במצטבר, ילמד 24 = 4*6 שעות. בממוצע ילמד  1.84 שעות שבועיות, כי  1.84 = 24/13. לפי הטבלה למעלה היקף המשרה של תלמיד תואר ראשון, שני או שלישי עבור כל שעת מעבדה שבועית הוא 9.09%. לכן, היקף  משרתו הכולל של הסטודנט הוא  16.72% = 1.84*9.09%.

הערות חשובות

  • אם אתם מועסקים בכמה קורסים, בקשו מן המחלקה שלכם פירוט של אחוז המשרה עבור כל קורס, כדי שתוכלו לבדוק שהוא נכון
  • מורים מן החוץ מועסקים לפי יחידות הוראה ולא לפי היקף משרה ועמוד זה אינו רלבנטי להם
  • בתנאים מסוימים מותר לאוניברסיטה להעסיק סטודנטים בשכר שעתי ולא לפי היקף משרה. במידה והוצעה לכם העסקה בשכר שעתי, פנו אלינו כדי לוודא שזכויותיכם נשמרות