החזר דמי אבטחה לדוקטורנטים ולמאסטרנטים

בתחילת כל שנה כל סטודנט באוניברסיטה משלם דמי אבטחה, כחלק משכר הלימוד. הסכום משתנה משנה לשנה, ובשנת הלימודים תש”פ עמד על 554 ש”ח. בהתאם להסכם שהשיג הארגון עם האוניברסיטה, תלמידי תואר שני ושלישי המועסקים כחברי סגל אקדמי זוטר זכאים להחזר – מלא או חלקי – של תשלום זה. ההחזר הוא רטרואקטיבי: בתחילת השנה עליכם לשלם את דמי האבטחה, וכחודש-חודשיים לאחר תחילת הסמסטר תקבלו החזר.

איך מחשבים את ההחזר?

דוקטורנטים  מקבלים החזר מלא.

שימו לב: גם דוקטורנטים המועסקים בתכניות חוץ-תקציביות (התכנית האקדמית לטיס, ביה”ס לרפואה בינ”ל וכו’) זכאים להחזר מלא של דמי האבטחה. זאת למרות שהם מועסקים בתכניות אלה בד”כ כעמיתי הוראה ולא במסלול אסיסטנטים/מדריכים.

מסטרנטים (תלמידי תואר שני) – מקבלים החזר נפרד בכל סמסטר, התלוי בהיקף מלגת הפטור משכר לימוד שלהם. ההחזר בכל סמסטר מחושב כך: (חצי מסכום דמי האבטחה השנתי)*אחוז הפטור משכ”ל בסמסטר.

שימו לב: בעלי תואר שני הרשומים להשלמת תיזה לקראת דוקטורט וכן תלמידי רפואה (M.D) בשנים ד’ ואילך נחשבים כתלמידי תואר שני לעניין זה.

להסבר מפורט יותר ודוגמה לאופן חישוב ההחזר, לחצו כאן.

חשוב לבדוק שקיבלתם את ההחזר הנכון

ההחזר אמור להופיע בשירות מידע לסטודנטים > שכר לימוד ותשלומים > דו”ח פירוט חשבון > עמודת הזכות. הנה דוגמה להחזר לתלמיד תואר שני (ייתכן שסכום דמי האבטחה ששילמתם שונה מהמופיע בתמונה, שכן הסכום מתעדכן משנה לשנה):

אם לא קיבלתם את ההחזר המגיע לכם, פנו למדור חשבונות סטודנטים או למתאמת שלכם במדור סגל זוטר במחלקת משאבי אנוש (כדאי לצרף תמונה של פירוט החשבון שלכם). אם הבעיה לא נפתרה, פנו אלינו.