בעלי תפקידים בארגון כיום

תפקידשם ומשפחהמחלקה באקדמיהמספר טלפון
    
יושבת ראשעמארה דליה ד”רמקרא ארכיאולוגיה ומזרח קדום050-4604080
סגן יושבת ראשסנה יעל ד”רפסיכולוגיה050-5311971
מנהלת הארגוןלוי מיכלארגון הסגל הזוטר08-6461004
050-5311971
מזכיר הוועד פורת מוטקה מתמטיקה 
חבר/ה וועד 
חבר/ה וועדארד אלעדכימיה 
חבר/ה וועדזיו אלוןמדעי החיים 
חבר/ה וועדזיו-אב מתן ד”רמתמטיקה 
חבר/ה וועדכהן ליאלהנדסת תעשיה וניהול 
חבר/ה וועדלרר סטפני ד”ראנגלית כשפה זרה 
חבר/ה וועדסולומון סופיהפוליטיקה וממשל 
חבר/ה וועדסופינסקי ג’ורדן 
חבר/ה וועדעיראקי מוחמדמיקרוביולוגיה ואימונולגיה 
חבר/ה וועדפדן מעייןהתכנית ללימודי מגדר 
חבר/ה וועדשימקו מאירניהול 
חבר/ה וועדתבל אתיניהול 
וועדת ביקורתהראל נדבהנדסת חשמל 
וועדת ביקורתמייזל יונה ד”רמתמטיקה