בעלי תפקידים בארגון כיום

תפקידשם ומשפחהמחלקה באקדמיהמספר טלפון
    
יושבת ראשגרצקי מריהסוציולוגיה ואנתרופולוגיה058-4030021
סגן יושבת ראשעמארה דליה ד”רמקרא ארכיאולוגיה ומזרח קדום050-4604080
מנהלת הארגוןלוי מיכלארגון הסגל הזוטר08-6461004
רכזת קשרי עובדיםסנה יעל ד”רניהול050-5311971
מזכיר הוועד   
חבר/ה וועדאבו ערישה יאסרלימודי המזרח התיכון 
חבר/ה וועדארד אלעדכימיה 
חבר/ה וועדזיו אלוןמדעי החיים 
חבר/ה וועדזיו-אב מתן ד”רמתמטיקה 
חבר/ה וועדכהן ליאלהנדסת תעשיה וניהול 
חבר/ה וועדלרר סטפני ד”ראנגלית כשפה זרה 
חבר/ה וועדסולומון סופיהפוליטיקה וממשל 
חבר/ה וועדעיראקי מוחמדמיקרוביולוגיה ואימונולגיה 
חבר/ה וועדפדן מעייןהתכנית ללימודי מגדר 
חבר/ה וועדפורת מוטקהמתמטיקה 
חבר/ה וועדשמרת עמיתמתמטיקה 
חבר/ה וועדשימקו מאירניהול 
וועדת ביקורתהראל נדבהנדסת חשמל 
וועדת ביקורתמייזל יונה ד”רמתמטיקה