בעלי התפקידים בארגון

תפקידשם ושם משפחהמחלקהטלפון ליצירת קשר
יו”ר הארגוןדורי גלבועפוליטיקה וממשל053-4457144
ס.יו”ר הארגוןד״ר מוטקה פורת מתמטיקה055-8817799
מנהלת הארגוןמיכל אדירי לוי08-6461004
    

ועד העובדים
   
חבר ועד, מזכיראייל סופראנגלית כשפה זרה
חבר ועדאיתמר ליברמןכימיה
חברת ועד   אלבינה חייטיןמתמטיקה 
חברת ועד   ד”ר דליה עמארהמקרא, ארכיאולוגיה ומזרח הקדום 
חבר ועד   ד”ר דני וינשטובמקרא, ארכיאולוגיה ומזרח הקדום 
חבר ועד   ד”ר דניס גולקומתמטיקה 
חבר ועד   ירון הופמן דישוןסוציולוגיה אנתרופולוגיה
חברת ועד   מאי באדרנהמיקרוביולוגיה אימונולוגיה וגנטיקה 
חברת ועד   מעין פדןלימודי מגדר 
חברת ועדסוזי שרם כהןניהול
חברת ועדד”ר סיגל גורג’ימזרח תיכון
חברת ועד  שרון חג’ביפוליטיקה וממשל 
ועדת ביקורת       
חבר ועדת ביקורת אלעד ארדכימיה 
חבר ועדת ביקורתנדב הראלמדעי ההנדסה