בעלי התפקידים בארגון

תפקידשם ושם משפחהמחלקהטלפון ליצירת קשר
יו”ר הארגוןדורי גלבועפוליטיקה וממשל053-4457144
ס.יו”ר הארגוןמוטקה פורתמתמטיקה055-8817799
מנהלת הארגוןמיכל אדירי לוימשרד הארגון08-6461004
    

ועד העובדים
   
חברת ועד   אלבינה חייטיןמתמטיקה 
חברת ועד   ד”ר דליה עמארהמקרא, ארכיאולוגיה ומזרח הקדום 
חבר ועד   ד”ר דני וינשטובמקרא, ארכיאולוגיה ומזרח הקדום 
חבר ועד   ד”ר דניס גולקומתמטיקה 
חברת ועד   מאי באדרנהמיקרוביולוגיה אימונולוגיה וגנטיקה 
חבר ועד   ירון הופמן דישוןסוציולוגיה אנתרופולוגיה 
חבר ועד   איתמר ליברמןכימיה 
חברת ועד   מעין פדןלימודי מגדר 
חברת ועד  שרון חג’ביפוליטיקה וממשל 
חברת ועד  סוזי שרם כהןניהול 
חברת ועד  ד”ר סיגל גורג’ימזרח תיכון 
חבר ועד אייל סופר אנגלית כשפה זרה 
ועדת ביקורת       
חבר ועדת ביקורת אלעד ארדכימיה 
חבר ועדת ביקורתנדב הראלמדעי ההנדסה