הנהגת הארגון

מריה גרצקי יושבת ראש

מריה גרצקי יושבת ראש

 

ד"ר דליה עמארה סגנית יושבת ראש

ד”ר דליה עמארה סגנית יושבת ראש

מוטקה פורת - מזכיר הועד

מוטקה פורת – מזכיר הועד

סולומון סופיה - חברת ועד

סולומון סופיה – חברת ועד

ד"ר סטפני לרר -- חברת ועד

ד”ר סטפני לרר — חברת ועד

מאיר שימקו - חבר ועד

מאיר שימקו – חבר ועד

מוחמד עיראקי - חבר ועד

מוחמד עיראקי – חבר ועד

ליאל כהן - חברת ועד

ליאל כהן – חברת ועד

אלון זיו - חבר ועד

אלון זיו – חבר ועד

מעיין פדן - חברת ועד

מעיין פדן – חברת ועד

עמית שמרת - חובר ועד

עמית שמרת – חובר ועד

יאסר אבו ערישה - חבר ועד

יאסר אבו ערישה – חבר ועד

אלעד ארד - חבר ועד

אלעד ארד – חבר ועד

ד"ר מתן זיו אב - חבר ועד

ד”ר מתן זיו אב – חבר ועד

ד"ר יונה מייזל - ועדת ביקורת

ד”ר יונה מייזל – ועדת ביקורת

נדב הראל - חבר ועדת ביקורת

נדב הראל – חבר ועדת ביקורת