בעלי התפקידים בארגון

תפקידשם ומשפחהמחלקה באקדמיהמספר טלפון
יושבת ראשגרצקי מריהסוציולוגיה ואנתרופולוגיה058-4030021
סגן יושבת ראשעמארה דליה ד”רמקרא ארכיאולוגיה ומזרח קדום050-4604080
מנהלת הארגוןלוי מיכלארגון הסגל הזוטר08-6461004
רכזת קשרי עובדיםסנה יעל ד”רניהול050-5311971
מזכיר הוועד
חבר/ה וועדאבו ערישה יאסרלימודי המזרח התיכון
חבר/ה וועדארד אלעדכימיה
חבר/ה וועדזיו אלוןמדעי החיים
חבר/ה וועדזיו-אב מתן ד”רמתמטיקה
חבר/ה וועדכהן ליאלהנדסת תעשיה וניהול
חבר/ה וועדלרר סטפני ד”ראנגלית כשפה זרה
חבר/ה וועדסולומון סופיהפוליטיקה וממשל
חבר/ה וועדעיראקי מוחמדמיקרוביולוגיה ואימונולגיה
חבר/ה וועדפדן מעייןהתכנית ללימודי מגדר
חבר/ה וועדפורת מוטקהמתמטיקה
חבר/ה וועדשמרת עמיתמתמטיקה
חבר/ה וועדשימקו מאירניהול
וועדת ביקורתהראל נדבהנדסת חשמל
וועדת ביקורתמייזל יונה ד”רמתמטיקה