בעלי התפקידים בארגון

תפקידשם ומשפחהמחלקה באקדמיהמספר טלפון
    
יושבת ראשד”ר עמארה דליה מקרא ארכיאולוגיה ומזרח קדום050-4604080
סגנית יושבת ראשד”ר סנה יעלפסיכולוגיה 050-5311971
מנהלת הארגוןלוי מיכלארגון הסגל הזוטר08-6461004
    
מזכיר הוועדד”ר פורת מוטקהמתמטיקה 
    
חבר וועדארד אלעדכימיה 
חבר וועדזיו אלוןמדעי החיים 
חבר וועדד”ר זיו-אב מתן מתמטיקה 
חברת וועדכהן ליאלהנדסת תעשיה וניהול 
חברת וועדד”ר לרר סטפני אנגלית כשפה זרה 
חברת וועדסולומון סופיהפוליטיקה וממשל 
חבר וועדסופינסקי ג’ורדןאנגלית כשפה זרה 
חבר וועדעיראקי מוחמדמיקרוביולוגיה ואימונולגיה 
חברת וועד פדן מעייןהתכנית ללימודי מגדר 
חבר וועדשימקו מאירניהול 
חברת וועדתבל אתיניהול 
וועדת ביקורתהראל נדבהנדסת חשמל 
וועדת ביקורתד”ר מייזל יונהמתמטיקה