הסכם שיתוף פעולה עם כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

“בהתאם להחלטת אסיפת הנציגים מתאריך 18.6.13, נחתם הסכם שיתוף פעולה בין ארגון הסגל האקדמי הזוטר בן גוריון לבין “כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מטרת ההסכם הינה לחזק התמקצעות ויציבות ארגונית. במסגרת ההסכם ארגון כוח לעובדים יספק לארגון הסגל הזוטר מגוון שירותים (משפטיים, מנהליים ועוד) וכן ליווי איגוד-מקצועי רציף, תמורת תשלום חודשי קבוע.

“כוח לעובדים” הינו ארגון עובדים כללי (המייצג עובדים רבים במקומות עבודה מגוונים ובתוכם מספר מוסדות אקדמיים בישראל) בעל ניסיון רב, אשר יכול לספק לנו את מגוון הצרכים והשירותים הנ”ל.

מסמך שאלות ותשובות לגבי ההסכם

מסמך טיוטה של ההסכם

ההסכם החתום –

הסכם כוח לעובדים חלק 1

הסכם כוח לעובדים חלק 2