מי אנחנו?

הארגון הוקם בשנת 1992 במטרה לקדם את ענייניהם המקצועיים והחברתיים של חברי הסגל הזוטר באוניברסיטה ומשמש כארגון עובדים יציג.

הארגון  הוקם במטרה לייצג חוקרים צעירים, מתרגלים ומרצים ללא קביעות על מנת לדאוג לתנאי הוראה ומחקר הוגנים (וכן להנות מכוח ביטוחי וצרכני קולקטיבי ).

מי הם חברי הארגון ?

בארגון חברים מלגאים ומורים או עוזרים בהוראה באוניברסיטה שאינם בעלי תקן בכיר: עוזרי הוראה (מסטרנטים וסטודנטים לתואר ראשון), אסיסטנטים ומדריכים (דוקטורנטים), עמיתי הוראה, מורים מן החוץ ברמה א’ ו-ב’, מורים ביחידה לשפות, ומורים במסלול המקביל בדרגות הזוטרות. הארגון מייצג אוכלוסיות אלה וחתום על הסכמים קיבוציים בנוגע להן.

מוסדות הארגון
האסיפה הכללית היא המוסד העליון של הארגון, הקובעת את מדיניותו ותקציבו. באסיפה הכללית רשאים להיות נוכחים כל חברי הארגון, והחלטותיה תחייבנה את הארגון ומוסדותיו. באספה הכללית השנתית נבחר יו”ר הארגון, וועד הארגון וחברי ועדת הביקורת.